angol-svéd fordítás erre a szóra: unimaginable

EN

"unimaginable" svéd fordítás

EN

unimaginable {melléknév}

volume_up
War and conflict often bring unimaginable evil out of such people.
Krig och konflikter tar ofta fram ofattbar ondska från sådana människor.
The earthquake and the tsunami have caused unimaginable destruction.
Jordbävningen och tsunamin har orsakat ofattbar förödelse.
   Ladies and gentlemen, a humanitarian disaster on an almost unimaginable scale is taking place right now in Sudan.
I Sudan pågår just nu en humanitär katastrof av närmast ofattbar dimension.

Szinonimák (angolul) a(z) unimaginable szóra:

unimaginable
imaginable

Példamondatok a(z) "unimaginable" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.
Men ingen av oss vill förminska det ofattbara lidande som Ukraina utsattes för.
EnglishThere have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
Och det har skett en utveckling som för en tid sedan hade varit otänkbar.
EnglishThe violence being suffered by women in the Democratic Republic of Congo is unimaginable.
Det våld som kvinnor utsätts för i Demokratiska republiken Kongo är ofattbart.
EnglishStatements are being made that would have been unimaginable a year ago.
Det görs uttalanden i dag som skulle ha varit otänkbara för ett år sedan.
EnglishIn this unimaginable ordeal, they must be able to count upon our unqualified solidarity.
I denna ofattbara prövning måste detta folk kunna räkna med vår förbehållslösa solidaritet.
EnglishIn an area such as this, such a Code of Conduct was unimaginable just a few years ago.
För bara några år sedan hade en liknande uppförandekod varit otänkbar på ett område som detta.
EnglishWell, Worldchanging you might think of as being a bit of a news service for the unimaginable future.
Man kan se Worldchanging lite som en nyhetstjänst för den ofattbara framtiden.
EnglishThe exchange of good practice would be unimaginable without encouragement from Community institutions.
Utbytet av bästa praxis vore otänkbart utan stöd från gemenskapens institutioner.
EnglishIt is now at the heart of a European parliamentary democracy unimaginable in 1979.
Parlamentet befinner sig nu i centrum för en europeisk parlamentarisk demokrati som var otänkbar 1979.
EnglishAnother war would have unimaginable consequences for Africa as a whole.
Ännu ett krig skulle få ofattbara konsekvenser för hela Afrika.
EnglishAnd I would say that, at the moment, the alternative is unimaginable.
Jag skulle vilja säga att i nuläget är alternativet ofattbart.
EnglishThe situation was explosive to an unimaginable degree.
Läget var explosivt i en utsträckning jag inte hade kunnat föreställa mig.
EnglishFukushima has shown that we must imagine the unimaginable.
Efter Fukushima har vi sett att vi måste föreställa oss det otänkbara.
EnglishYou know, so on the one hand we have the unthinkable; on the other hand we have the unimaginable.
Så, å ena sidan har vi det vi inte vill tänka oss, å andra sidan har vi det vi inte kan tänka oss.
EnglishMadam President, the opportunities which the Internet offers in the area of communications are unimaginable.
Fru ordförande, möjligheterna som Internet ger inom området kommunikation är ofattbara.
EnglishI would like you to commemorate the victims of this unimaginable catastrophe with a minute's silence.
Vi hedrar offren för denna ofattbara katastrof med en stående tyst minut.
English(LT) Mr President, Japan has experienced the unimaginable impact of a natural disaster and a nuclear accident.
(LT) Herr talman! Japan har drabbats ofattbart hårt av en naturkatastrof och en kärnkraftsolycka.
EnglishThis is a major achievement for the European Union, with almost unimaginable economic benefits for our constituents.
Det här är en stor framgång för EU med nästan ofattbara ekonomiska fördelar för våra väljare.
Englishwho have gone through the most unimaginable darkness.
som har gått igenom det obeskrivligaste mörkret på jorden.
EnglishModern reactors are being designed now to withstand risks that were unimaginable 20 or 50 years ago.
Man håller på att utforma moderna reaktorer som kan stå emot risker som var otänkbara för 20 eller 50 år sedan.