EN unfit
volume_up
{melléknév}

Példamondatok a(z) "unfit" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
Det är denna renodlade hängivenhet för terror som gör Hamas så olämpliga att regera.
EnglishAuthentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (
EnglishWe, too, could have said that our economies were too weak and unfit for competition.
Jag anser att det har gjorts ett gott arbete hittills, delvis tack vare Evelyne Gebhardt.
EnglishThey have reduced harvests and rendered them unfit for human consumption.
De har minskat skördarna och gjort dem olämpliga för mänsklig konsumtion.
EnglishWe, too, could have said that our economies were too weak and unfit for competition.
Vi hade också kunnat säga att våra ekonomier var alltför svaga och inte klarade konkurrensen.
EnglishI did not do so because I judged either country might be unfit to be a member of the European Union.
Det gjorde jag inte för att jag anser att dessa länder är olämpliga som EU-medlemmar.
EnglishIt would be more accurate to say that I judged the EU to be an unfit organisation for either of them to join.
Jag anser snarare att EU är en olämplig organisation för dem att bli medlemmar i.
EnglishI believe that Turkey is still unfit to join the EU.
Jag anser att Turkiet fortfarande inte är värdigt att anslutas till EU.
EnglishThis has led to a generation of children being created that is the most unfit generation ever produced.
Detta har inneburit att vi har skapat en generation av barn som är den mest otränade generationen någonsin.
EnglishAnimal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or Chapter 3, unfit for human consumption
Animaliska produkter, ej hänförliga till annat nummer; döda djur av de slag som avses i kap.
EnglishThirdly, I am against a minimum income without contributing in return, except for people who are unfit for work.
För det tredje är jag emot en minimiinkomst utan några motprestationer, utom för personer som inte kan arbeta.
EnglishMr Mugabe has proved beyond any reasonable doubt that he is totally unfit to govern his country in the modern world.
Han har bevisat bortom alla tvivel att han är fullständigt olämplig som ledare för sitt land i den moderna världen.
EnglishBut I am afraid the coalface delivery of mental health services continues to be completely unfit for purposes.
Men när det verkligen gäller att tillhandahålla tjänster för psykisk hälsa fortsätter vi att visa oss fullständigt olämpliga.
English. - Although I strongly support the idea of copyright extension, this proposal has become unfit for purpose.
skriftlig. - (EN) Jag stöder till fullo tanken på förlängd skyddstid, men det här förslaget tjänar inte längre sitt syfte.
EnglishFifth, it is not possible to use slaughtered animals that are unfit for human consumption in the production of cattle feed.
För det femte är det inte möjligt att det inom djuruppfödarnas produktion används slaktkött som anses olämpligt för mänsklig konsumtion.
EnglishI will not reciprocate by name calling and hurling insults, but I think she is the one who is unfit to sit in this House.
Jag skall därför inte returnera tillmälena och förolämpningarna, men jag anser att det är hon som inte är värdig att sitta i den här kammaren.
EnglishThis is damage of which the consequences will continue to be felt over time, since some farming land will now be unfit for use for several years.
Skadornas konsekvenser kommer att fortsätta märkas över tiden och delar av jordbruksmarken kommer inte att kunna användas på flera år.
EnglishI could then say my ex-husband is unfit.
Men jag tänkte om han blev dumpad som informatör...... när min vädjan kommer upp om sex veckor...... då kunde jag säga att min ex-make är olämplig.
EnglishDo you really believe though, that the hundreds of thousands of unemployed victims of this crisis are in this situation because they are unfit to work?
Tror ni verkligen att de hundratusentals arbetslösa som är offer för denna kris befinner sig i denna situation för att de inte är arbetsföra?
EnglishThis takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
Detta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.