EN tough
volume_up
{főnév}

tough (és: badass, hardline)
volume_up
tuffing {hímn. és nőn.}
Välkommen till djungeln, tuffing!
Du var en riktig tuffing, va?
tough
volume_up
hårding {hímn. és nőn.}
Yeah, he sews, but he's one tough mother.
Han syr, men han är en riktig hårding.
Sannerligen en hårding.
This 'tough guy ' approach, presumably designed to make the actual outcome for next year seem relatively palatable, should have no place in a new CFP.
hårding? -fasoner, som förmodligen var ämnade att få de faktiska resultaten för nästa år att verka förhållandevis acceptabla, bör inte ges något utrymme i en ny gemensam fiskeripolitik.
volume_up
buse {hímn. és nőn.}
tough
volume_up
slagskämpe {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "tough" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe would also like to have had more details on how tough the penalties should be.
Vi skulle även ha velat ha med mer detaljer om hur hårda påföljderna bör vara.
EnglishThere must be tough and dissuasive penalties to deter the cat and dog fur traders.
Det måste finnas hårda och avskräckande straff för katt- och hundpälshandlarna.
EnglishIt has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
Det blev en suverän stat, och vi skulle kalla det att vara " liten men tapper" .
EnglishThe solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
Lösningen på den grekiska krisen måste medföra stränga reformåtgärder i landet.
EnglishYou need tough action, and I hope that will be forthcoming in the next few months.
Ni behöver vidta åtgärder, och jag hoppas att det sker inom de närmaste månaderna.
EnglishWe have held tough negotiations and we have achieved many substantial improvements.
Vi har fört tuffa förhandlingar och har uppnått många väsentliga förbättringar.
EnglishThe fisheries sector is having a tough time, not least due to increasing oil prices.
Fiskerinäringen har det svårt, inte minst till följd av de stigande oljepriserna.
EnglishIt may not be quite as deep as in the Gulf of Mexico, but the conditions are tough.
Det är kanske inte lika djupt som i Mexikanska golfen, men villkoren är tuffa.
EnglishThere are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
Det finns också hårda krav på att det inte får lov att innebära någon risk.
EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Det som tröstar mig är vår dokumenterade förmåga att samarbeta i svåra tider.
EnglishWe must talk tough and act tough with the KLA as much as with the security forces.
Vi måste vara lika tuffa i både tal och handling med UCK som med säkerhetsstyrkorna.
EnglishIn Greece, we have an expression for someone who assumes tough new duties.
I Grekland har vi ett uttryck för personer som tar på sig nya, tuffa uppgifter.
EnglishYesterday's tough debate once again makes it clear that further steps must be taken.
Den hårda debatten i går gjorde det ännu tydligare att nya åtgärder behöver vidtas.
EnglishAt that time the criteria could not be tough enough, and were aimed very high.
Då kunde kriterierna inte vara tillräckligt hårda och inte tillräckligt högt ställda.
EnglishWe therefore choose to support making the rules as strict and as tough as possible.
Vi väljer då att stödja att reglerna görs så strikta och hårda som möjligt.
EnglishThirdly, I feel that a tough line must be taken with the classification societies.
För det tredje tror jag att det måste göras något åt klassificeringskontoren på allvar.
EnglishThey are the result of four years of extremely difficult and tough negotiations.
De är resultatet av fyra års oerhört svåra och segslitna förhandlingar.
EnglishThe fisheries sector is having a tough time, not least due to increasing oil prices.
Regeringarna måste också säkerställa kontroller och att reglerna efterlevs.
EnglishThe problem is a tough one politically and industrio-politically, but it can be solved.
Det är ett svårt problem, politiskt och industripolitiskt sett, men det kan lösas.
EnglishWe have managed, through tough negotiations, to bring in a prohibition of deterioration.
Vi har genom hårda förhandlingar lyckats att införa ett förbud mot försämring.