angol-svéd fordítás erre a szóra: throughout the year

EN

"throughout the year" svéd fordítás

EN throughout the year
volume_up
{határozószó}

throughout the year (és: all year round, year-round)
Such an extension is uncosted and impracticable – recreational sports are carried out throughout the year rather than in a bathing season and the number of monitoring points would be huge.
Fritidsaktiviteter utövas året om och inte endast under badsäsongen. Antalet övervakningspunkter skulle dessutom bli enormt.

Hasonló fordítások a(z) "throughout the year" szóra svédül

throughout határozószó
throughout prepozíció
the névelő
Swedish
year főnév

Példamondatok a(z) "throughout the year" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEuropol's report reveals that it remained at a high level throughout last year.
Av Europols rapport framgår att hotet låg kvar på en hög nivå under hela förra året.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year's UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishWe failed to fill a considerable number of parliamentary posts throughout this year.
En betydande del av tjänsterna i parlamentet förblev obesatta under hela året.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year' s UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishStability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
Stabiliteten i Kosovo har upprätthållits under förra årets viktiga utvecklingsprocesser.
EnglishThis is one of the 100 000 cases which occur throughout the year on Europe's coastlines.
Detta är ett av de 100 000 fall som inträffar vid de europeiska kusterna under året.
EnglishThis is one of the 100 000 cases which occur throughout the year on Europe' s coastlines.
Detta är ett av de 100 000 fall som inträffar vid de europeiska kusterna under året.
EnglishThe debate on toys and safety should really be held throughout the year.
Debatten om leksaker och säkerhet borde egentligen hållas under hela året.
EnglishGoogle Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.
Google Wallet erbjuder användarna många olika kampanjer under året.
EnglishColleagues, thank you for your cooperation today and throughout the year.
Ärade kolleger! Tack för ert samarbete i dag och under hela året.
EnglishWe adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
Vi antog denna rekommendation i december 2006, och den kommer att utgöra vår riktlinje under hela året.
EnglishI should inform you that we organise seminars throughout the year.
Jag vill informera er om att vi anordnar seminarier under hela året.
EnglishThe EU passed strong messages to both sides throughout the year.
EU har under året sänt kraftfulla budskap till båda parter.
EnglishHe can seat, throughout the year, he can seat 8,000 people. ~~~ And he has 2.2 million requests for reservations.
Han kan betjäna genom året åtta tusen personer och han har 2,2 miljoner reservationsansökningar.
EnglishI would like to thank very much my colleagues on the Budgets Committee for their cooperation throughout this year.
Jag vill verkligen tacka mina kollegor i budgetutskottet för deras samarbete under hela detta år.
EnglishThis demonstrates the need for Parliament to monitor budget implementation more closely throughout the year.
Detta visar behovet av att parlamentet måste övervaka genomförandet av budgeten mer ingående under året.
EnglishI should like to start by mentioning the steps taken throughout this year to implement the guidelines on the death penalty.
Jag vill börja med att nämna de åtgärder som vidtagits under året för att genomföra riktlinjerna om dödsstraff.
EnglishBusiness tourism is therefore a way of helping to ensure that employment in the tourism sector remains stable throughout the year.
Det är även ett sätt att bidra till att sysselsättningen inom turistsektorn hålls mer stabil under hela året.
EnglishThroughout last year, the European supervisory model in the field of financial services was examined at the highest political level.
EU:s tillsynsmodell på området för finansiella tjänster granskades på högsta politiska nivå under hela förra året.
EnglishThroughout the year the Commission has been doing all it can to clear these back-payments, but it has not solved the problem.
Under året har kommissionen försökt utföra jonglörskonster för att kunna betala det som släpat efter men har inte kunnat lösa problemet.