angol-svéd fordítás erre a szóra: through the years

EN

"through the years" svéd fordítás

EN through the years
volume_up
[példa]

through the years
This is an issue which has greatly concerned this Parliament through the years.
Detta är en fråga som i hög grad engagerat detta parlament genom åren.
We have been systematically doing this through the years.
Vi har gjort detta systematiskt genom åren.
In this respect, alcohol has, through the years, been responsible for the deaths of millions of road users worldwide.
I detta avseende har alkoholen genom åren varit orsaken till miljontals dödsolyckor i trafiken över hela världen.

Hasonló fordítások a(z) "through the years" szóra svédül

through melléknév
Swedish
through határozószó
through prepozíció
the névelő
Swedish
year főnév

Példamondatok a(z) "through the years" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe power acquired by the EP down through the years has served only to strengthen Europe as a whole.
Den makt som Europaparlamentet har tillförskansat sig under årens lopp har stärkt EU.
EnglishTalk about mother and me and our intense two-ness through 40 years.
Tala ut om mamma och mig och vår intensiva tvåsamhet i nästan 40 år.
EnglishI had to live through those years for my love of democracy, and I did.
Jag fick lov att ta mig igenom dessa år på grund av min kärlek till demokratin, och jag klarade av det.
EnglishThe sheep and goat sector has come through many years of being non-profitable.
Får- och getsektorn har varit olönsam i många år.
EnglishWe lived within our budgetary guidelines all through the years.
Vi har hållit oss inom våra budgetgränser under alla år.
EnglishWe have experienced through the years that enlargement has been at the core of the success and development of the EU.
Med åren har vi erfarit att utvidgning har varit centralt för EU:s framgång och utveckling.
EnglishAxis has developed a broad knowledge base through many years’ experience and has built up a high level of expertise within network video.
Axis har genom mångårig erfarenhet skapat en bred kunskapsbas och byggt upp en hög kompetens inom nätverksvideo.
EnglishAll through the years he has promoted the European ideal and been a hard-working and well-informed advocate of European Union.
Under alla år har han verkat för det europeiska idealet och varit en hårt arbetande och välinformerad förespråkare för en Europeisk union.
EnglishMy own personal viewpoint, which I have tried to make clear, has to do with the interests of a people who have lived through 30 years of war.
Min egen åsikt, som jag har försökt att klargöra, utgår från befolkningens intressen. En befolkning som har upplevt 30 år av krig.
EnglishI do not agree with the present policy, but within its framework stocks could have been conserved if the advice of the Commission had been taken through the years.
Jag instämmer inte till den nuvarande politiken, men inom dess ram skulle bestånden ha kunnat bevaras om man hade följt kommissionens råd under alla dessa år.
EnglishFor me and many others, this has actually been a question of a genuine concern about the future, a concern about how we are to get through the years ahead and the coming decade.
För mig och för många andra har detta egentligen handlat om en genuin oro för framtiden, en oro för hur vi ska klara de kommande åren, det kommande decenniet.
EnglishHonourable Members, we must never forget that the European Union was constructed in order to prevent a recurrence of the racist atrocities which we lived through 60 years ago.
Värderade parlamentsledamöter, vi får aldrig glömma att Europeiska unionen byggdes för att förhindra ett upprepande av de fruktansvärda rasistiska ogärningar som vi upplevde för 60 år sedan.