EN suppressing
volume_up
{Gerund}

suppressing
suppressing (és: ingesting)
volume_up
indrag {ger.}

Példamondatok a(z) "suppressing" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOn the other hand, prominent representatives of the Turkish business community are suppressing these positive noises.
Prominenta representanter för den turkiska affärsvärlden dämpar däremot dessa positiva tongångar.
EnglishRussia has been suppressing them for several millennia.
Ryssland har undertryckt dem sedan urminnes tider.
EnglishHowever, it is regrettable if this degenerates into causing destruction, disturbance, threatening people and suppressing other views.
Resultatet blir att människor tvingas in i överdrivna handlingar och smutskastning.
EnglishThe Commission considers that suppressing this part of the liability regime is unacceptable since this would weaken the proposal.
Kommissionen kan inte gå med på att stryka denna del av ansvarsordningen eftersom det skulle urvattna förslaget.
EnglishThere must be a speedy ratification by the Union's Member States of the United Nations Convention for the suppressing of the financing of terrorism.
Unionens medlemsstater måste snabbt ratificera FN:s konvention mot finansiering av terrorism.
EnglishThere must be a speedy ratification by the Union's Member States of the United Nations Convention for the suppressing of the financing of terrorism.
Unionens medlemsstater måste snabbt ratificera FN: s konvention mot finansiering av terrorism.
EnglishBy suppressing alternative information sources, Milosevic is trying to impose his will on the population.
Jugoslaviens parlaments åtgärder mot yttrandefriheten. Milosevic försöker tvinga på befolkningen sin vilja genom att kväsa alternativa informationskällor.
EnglishHowever, it is regrettable if this degenerates into causing destruction, disturbance, threatening people and suppressing other views.
Men jag anser att det är beklagligt när det urartar i förstörelse, störande av ordningen, hot och undertryckande av andra åsikter.
EnglishUnfortunately, it must be taken on board that the Arab approach is often associated with suppressing traditional democratic freedoms.
Tyvärr måste man konstatera att det arabiska förhållningssättet ofta förknippas med förtryck av traditionella demokratiska friheter.
EnglishThe vaccination is ring vaccination (for suppressing or protecting against disease), which can only be administered after the outbreak of an animal disease.
Det handlar här om ringvaccinering (suppressiv eller skyddsvaccinering) som kan användas direkt när en djursjukdom brutit ut.
EnglishThe Serbian authorities are suppressing newspapers, independent radio stations and any radio stations which acknowledge opposition groups or parties.
De serbiska myndigheterna undertrycker tidningar, oberoende radiostationer och sådana som tillhör oppositionella grupper eller partier.
EnglishOn this point the report underlines the crucial steps that have contributed to the European issue without, however, suppressing omissions and errors.
På denna punkt visar betänkandet på de viktiga steg som bidrog till frågan om Europa, utan att tysta ner utelämnanden och felaktigheter.
EnglishWe have to do more in the fight against terrorism, but without suppressing the rights of those under investigation and those who have been charged.
Vi måste göra mer för att bekämpa terrorismen men utan att beröva de personer som är föremål för utredning och de tilltalade sina rättigheter.
EnglishThe cells would also be genetically different than those of the recipient, which requires suppressing the immune system to prevent rejection.
Cellerna kommer också att bli genetiskt annorlunda än mottagarens, vilket kräver att man trycker tillbaka immunförsvaret för att förhindra avstötning.
EnglishWe have to do more in the fight against terrorism, but without suppressing the rights of those under investigation and those who have been charged.
I fallet med Calle Jonsson, den svenska medborgaren, har familjen tvingats sälja hus och låna 50 000 euro för att klara kostnaderna för tolkning.
EnglishThe mass murder of Armenians is still denied or justified as a normal way of suppressing opposition, which they want to continue to be able to use in the future.
Massmordet på armenier förnekas fortfarande eller rättfärdigas som ett normalt sätt att bekämpa motstånd, ett sätt som man vill kunna tillämpa även i framtiden.
EnglishThe tools used should be the tools of justice, that is, not by suspending the rule of law or suppressing liberties, but on the contrary, by maintaining them.
De verktyg som används borde vara rättsliga verktyg, dvs. inte genom att upphäva rättssäkerheten eller att avskaffa friheter, utan tvärtom genom att upprätthålla dem.
EnglishThe project will not fall through just because a certain deadline is not achieved - on the contrary, it may be improved by not suppressing the problems and postponing dealing with them.
Projektet havererar inte för att ett fastställt datum inte kan hållas - det kan tvärtom vara ett plus att man inte förtiger och skjuter upp problemen.
EnglishNo European state confronted with a series of terrorist attacks, especially against unarmed civilians, would agree not to react using force and legal means of suppressing violence.
Ingen europeisk stat som utsattes för en rad terrorattacker, i synnerhet mot obeväpnade civila, skulle gå med på att inte agera med kraft och lagliga medel för att stoppa våldet.
EnglishIn the run-up to the UK's general election, EC Commissioner Leon Brittan is quoted in the British press as having criticized the Labour Party for suppressing debate on Europe.
Inför de allmänna valen i Förenade kungariket citerar den brittiska pressen kommissionsledamot Leon Brittans kritik mot arbetarpartiet, som enligt honom har undertryckt Europadebatten.