angol-svéd fordítás erre a szóra: spoilt


#searchterm# szótári alakja: #szótári alakban#
EN

"spoilt" svéd fordítás

I do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.
Jag vill inte förstöra stämningen, men låt oss vara realistiska.
But to put an end to Community funding is to spoil what has been achieved.
Men att avsluta gemenskapens finansiering är detsamma som att förstöra allt som har gjorts.
You are supposed to enjoy it and politicians should not spoil this enjoyment.
Man förväntas njuta av det och låt inte politikerna förstöra den njutningen.
to spoil
to spoil (és: to wet-nurse, to pamper)

Példamondatok a(z) "spoilt" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
Jag anser att detta är något nytt för denna industri, som hittills har varit bortskämd.
EnglishThe system now to be decided on must not be spoilt by new amendments.
Det system som man nu beslutar om får inte försämras genom nya ändringsförslag.
EnglishBlank and spoilt ballot papers will not be counted among the votes cast.
Blanka och ogiltiga röster räknas inte med vid rösträkningen.
EnglishI can think of many mountain regions which are continually spoilt in order to develop a tourist sector.
Jag tänker på många bergssektorer som förstörs i takt med att det utvecklas en turistnäring där.
EnglishIn these times of crisis, I think that we should finally stop asking for more money like spoilt teenagers.
I dessa kristider tycker jag att vi äntligen bör sluta be om mer pengar, som bortskämda tonåringar.
EnglishBlank or spoilt papers do not count as votes cast.
Blanka eller ogiltiga röstsedlar räknas som ej avgivna röster.
EnglishBlank or spoilt papers do not count as votes cast.
Blanka eller ogiltiga röstsedlar gäller som nedlagda röster.
EnglishOpportunities to work with the Obama Administration should not be spoilt by a transatlantic war of words.
Möjligheterna att samarbeta med Obama-administrationen borde inte förstöras genom en transatlantisk ordstrid.
EnglishIts merits are spoilt, however, by paragraph 8.
Dess kvaliteter spolieras emellertid genom punkt 8.
EnglishBlank or spoilt ballot papers: 13.
EnglishBlank or spoilt ballot papers: 18.
EnglishI realise that we English-speakers are spoilt with Sky, CNN and BBC World, but it is not the same as having the domestic channels.
Jag vet att vi engelsktalande översköljs av Sky, CNN och BBC World, men det är inte samma sak som att ha de inhemska kanalerna.
EnglishThink of the farmer who has put a lot of effort and money into producing a good animal that is then spoilt in the last part of its life.
Tänk på den bonde som har satsat mycket kraft och pengar på att få ett bra djur som sedan förstörs sista delen av sitt liv.
EnglishThis positive idea should not be spoilt by excessive regulation leading to more obligations and obstacles for the drivers concerned.
Denna positiva idé får inte fördärvas genom överdriven reglering som leder till fler skyldigheter och hinder för fordonsförarna.
EnglishBlank or spoilt ballots: 7.
Englishto be spoilt for choice
EnglishThe only country in the European Union which has a smaller percentage of spoilt ballot papers is the United Kingdom, in its tried and tested first-past-the-post system.
Det enda landet i Europeiska unionen som har en mindre andel soffliggare är Förenade kungariket, med sitt välbeprövade först-över-tröskeln-system.
EnglishWhat is more, our community service volunteers carry out forestry operations precisely in order to restore an ecosystem which is in danger of being lost or, at any rate, spoilt.
Och inte bara det, utan våra frivilliga inom samhällstjänsten är engagerade i skogsprojekt just för att återskapa en struktur som riskerar att gå förlorad eller åtminstone skadas.
EnglishWith all this in mind, is it not the case that Europe has moved too far in Turkey’ s direction, despite the latter behaving like a spoilt child blackmailing its parents?
Med allt detta i åtanke, är det inte så att EU har rört sig alltför långt i riktning mot Turkiet, trots att Turkiet uppför sig som ett bortskämt barn som utövar utpressning mot sina föräldrar?