angol-svéd fordítás erre a szóra: sorry

EN

"sorry" svéd fordítás

EN sorry
volume_up
{melléknév}

I'm sorry I blew our cookie company but I'm even more sorry I blew our marriage.
Jag är ledsen att jag sabbade firman, men mest ledsen att jag lämnade dig.
That might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Detta kanske inte passar Helmer, men jag är ledsen att säga att så är fallet.
I am sorry if it is a bit complicated but it is because of the changing situation.
Jag är ledsen om det är litet komplicerat, men det beror på den förändrade situationen.
sorry (és: bad, boring, dead, disappointing)
Detta ärende har fått en tråkig utveckling.
Här börjar en relativt tråkig historia.
The Commission cannot simply come to us this afternoon an say it is a sorry tale but it is taking no further action.
Kommissionen kan helt enkelt inte komma till oss denna eftermiddag och säga att detta är en tråkig historia, men inte vidta några åtgärder.
On the issue of labelling, I am sorry to see that there are amendments against this.
Beträffande frågan om märkning är jag bedrövad över att det finns ändringsförslag emot detta.
I am sorry that this was not in the report.
Jag är bedrövad över att detta inte fanns med i betänkandet.
I am very sorry that the Conference of Leaders did not help European Union citizens to get help from the European Parliament.
Jag är mycket bedrövad över att talmanskonferensen inte hjälpte EU-medborgarna att få hjälp från Europaparlamentet.
Mr President, the saga of the leghold trap is a sad and sorry one.
Herr ordförande, historien om saxfällor är lång och bedrövlig.

Példamondatok a(z) "sorry" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Jag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
EnglishMr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
Herr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
EnglishMadam President, I am sorry that Mrs Roth's point of order has not been heeded.
Fru ordförande! Jag beklagar att ordningsfrågan som Roth tog upp inte beaktats.
English(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
(PT) Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag inte uttryckte mig tillräckligt klart.
EnglishMadam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
Fru talman! Ursäkta mig, men översättningen har tydligen inte fungerat till fullo.
EnglishI am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
Ursäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt.
English   Mr President, I am sorry I was not here earlier: it was Air France’s fault.
   – Herr talman! Jag beklagar att jag inte kom tidigare: det var Air Frances fel.
EnglishSorry, Collabra has been disabled; newsgroup functionality has been turned off.
Tyvärr har Collabra avaktiverats; funktioner för diskussionsgrupper har stängts av.
EnglishI'll give you one last illustration of variability, and that is -- oh, I'm sorry.
Jag ska ge er ett sista exempel på föränderlighet, och det är -- oj, ursäkta.
EnglishI am sorry to say that the Commission seems to have forgotten European citizenship.
Jag är rädd att kommissionen verkar ha glömt bort det europeiska medborgarskapet.
EnglishThe President-in-Office's reply, I am sorry to say, is far from satisfactory.
Tillåt mig säga att jag inte kan godta talmannens svar som tillfredsställande.
EnglishI am sorry that I do not have the opportunity to make those points this evening.
Jag beklagar att jag inte har möjlighet att ta upp de här frågorna i kväll.
EnglishI am sorry, Mr Posselt, but I gave the floor to the Members who asked first.
Jag beklagar, herr Posselt, men jag har gett ordet till den som anmält sig först.
EnglishI am sorry, Mr Rajamäki, but from whom else can they demand that but themselves?
Jag beklagar, herr Rajamäki, men kan de begära det av andra än sig själva?
EnglishI am also sorry to have to say as much to my friend and colleague Mr Dupuis.
Jag beklagar också att jag tvingas säga detta till min kollega och vän Dupuis.
English   Mr President, I am sorry to have to make yet another complaint about Air France.
   – Herr talman! Jag måste tyvärr än en gång framföra ett klagomål mot Air France.
EnglishWe are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Det är därför tråkigt att höra om de finansiella problemen i AVS-länderna.
EnglishI am sorry, Mr Rajamäki, but from whom else can they demand that but themselves?
Jag beklagar, herr Rajamäki, men kan de begära det av andra än sig själva?
EnglishMr President, who could not feel sorry for the sorely tried population of Iraq?
Herr talman! Vem grips inte av medkänsla med Iraks hårt prövade befolkning?

Más szótárak