EN shocking
volume_up
{melléknév}

shocking
The results of the Eurobarometer poll were, as you know, shocking.
Resultatet av Eurobarometerundersökningen är, som ni känner till, chockerande.
This shocking event has further increased tensions on the peninsula.
Denna chockerande händelse har ytterligare ökat spänningarna på Koreahalvön.
The reports of ill-treatment of prisoners is absolutely shocking.
Rapporterna om hur illa fångarna behandlas är helt chockerande.
The contents of the recitals in this first resolution on Burma are especially shocking.
Innehållet i skälen i denna första Burmaresolution är särskilt upprörande.
Even more shocking is the ignorance displayed in paragraph 23.
Än mer upprörande är emellertid den okunskap som punkt 23 ger uttryck för.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Det är verkligen upprörande att någonting sådant inträffar rakt framför våra ögon.
shocking (és: bewildering)
shocking (és: awful, chronic, dire, dismal)
The living conditions were dreadful and shocking.
Livsvillkoren vara förskräckliga och förfärande.

Példamondatok a(z) "shocking" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe figures published by the University of Basra for the region are shocking.
De siffror som publicerats av universitetet i Basra för regionen är skrämmande.
EnglishSeveral of you have cited the shocking statistic: 41 600 people die on the roads.
Många av er har påmint om de fasansfulla siffrorna: 41 600 personer omkommer i trafiken.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
Nittonhundratalet var ett århundrade då vi fick uppleva de värsta massmorden i historien.
EnglishMr President, reading the excellent report by Mr Manuel Medina was a shocking experience.
Herr ordförande, Manuel Medinas förtjänstfulla betänkande var en skakande läsning.
EnglishSome possibilities have been retained, however, which I must admit I find somewhat shocking.
Ändå behölls vissa möjligheter, som, det skall jag erkänna, också chockerar mig.
EnglishArgentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Följderna av nyliberalismen visar sig med förfärande tydlighet i Argentina.
EnglishI find that rather shocking: where is the people of Cyprus in all of this?
Detta är enligt min mening närmast skandalöst: var kommer Cyperns folk in i allt detta?
EnglishI think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
EnglishIt was shocking for me to realise that not all EU countries were in favour of this initiative.
Jag blev chockerad när jag insåg att inte alla EU-länder var för detta initiativ.
EnglishI hope I am not shocking anyone by saying that it is not as easy as that.
Jag hoppas att jag inte chockerar någon genom att säga att det inte är så enkelt som så.
EnglishThere is a shocking divergence in standards of epilepsy care throughout the European Union.
Skillnaderna mellan epilepsivården i olika medlemsländer är dessutom häpnadsväckande stora.
EnglishThat is a truly shocking statistic and one which should spur us on to immediate action.
Detta är verkligen förfärande statistik, och den borde sporra oss att vidta omedelbara åtgärder.
EnglishI find that rather shocking: where is the people of Cyprus in all of this?
Folket kommer visserligen att kunna säga sin mening.
EnglishI find it really shocking that the role of the rapporteur should be reduced to a duty of responsibility.
Jag finner det ytterst stötande att reducera föredragandens roll till en ansvarsskyldighet.
EnglishAnd we are not doing enough to support the United States against terrorism and this is shocking.
Och vi gör inte tillräckligt för att stödja Förenta staterna mot terrorismen, vilket är ohederligt.
EnglishIn that light, the balance sheet for October is shocking.
Resultatet i månaden oktober är i det avseendet skräckinjagande.
EnglishAmong other details, there have been shocking reports of children being sold for sexual exploitation.
Finns det några EU-projekt som syftar till att ge särskilt stöd åt offren för sexhandeln i Tjeckien?
EnglishIt is quite shocking that we still have not made any breakthrough on the question of the tax base.
Det är ganska skandalöst att vi fortfarande inte har nått ett genombrott i frågan om beskattningsunderlaget.
EnglishThis is all the more shocking, given that this law came about without the Prime Minister even being consulted.
Detta är desto mer stötande med tanke på att lagen kom till utan att premiärministern ens rådfrågades.
EnglishIn my view, the most important points to be borne in mind are two figures, which are really quite shocking.
Jag anser att det viktigaste som vi måste ta fasta på är två sifferuppgifter, som verkligen är skrämmande.