angol-svéd fordítás erre a szóra: rural area

EN

"rural area" svéd fordítás

EN rural area
volume_up
{főnév}

rural area (és: backcountry, country, countryside)
volume_up
landsbygd {hímn. és nőn.}
A productive agriculture and forestry is essential for an active and attractive rural area.
Ett produktivt jord- och skogsbruk är nödvändigt för en aktiv och attraktiv landsbygd.
They've all moved back to the rural area where they came from.
De har alla flyttat tillbaka till landsbygden där de kom ifrån.
I do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.
Ert " gulaschmål " tilltalar mig inte, landsbygden blir förmodligen eftersatt.

Szinonimák (angolul) a(z) rural area szóra:

rural area
English

Hasonló fordítások a(z) "rural area" szóra svédül

rural melléknév
area főnév

Példamondatok a(z) "rural area" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhat constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Man måste fortfarande med noggrannhet definiera vad som utgör ett landsbygdsområde.
EnglishI do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.
Ert " gulaschmål " tilltalar mig inte, landsbygden blir förmodligen eftersatt.
EnglishI do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.
Ert " gulaschmål" tilltalar mig inte, landsbygden blir förmodligen eftersatt.
EnglishIndeed, much of my constituency, the East of England, fits the bill as a rural area.
En stor del av min valkrets, östra England, passar in på beskrivningen av ett landsbygdsområde.
EnglishWe need them if we are to have a rural area where people want to live and work in future.
Vi behöver dem om vi ska ha ett landsbygdsområde där människor vill leva och arbeta i framtiden.
EnglishAre we going to eartag people like me who live in a rural area and are married to a woman in a rural area?
Ska vi öronmärka människor som liksom jag är gifta med en kvinna och bor på landsbygden?
EnglishThey've all moved back to the rural area where they came from.
De har alla flyttat tillbaka till landsbygden där de kom ifrån.
EnglishThe rural area thus, as I see it, has its special place of value in the Member States, in the regions.
Landsbygdsområdet har alltså, kan jag konstatera, sitt särskilda värde i medlemsstaterna, i regionerna.
EnglishAgriculture is important but other businesses are also important to the rural area and this package can help.
Jordbruk är viktigt, men andra företag är också viktiga på landsbygden, och detta paket kan bidra.
EnglishI come from a predominantly rural area, where people are dependent on cars to get them to their places of work.
Jag kommer från landsbygden där folk är beroende av sina bilar för att komma till sina arbetsplatser.
EnglishSo when I was growing up in a really rural area in Maine, the Internet meant something very different to me.
Så när jag växte upp i ett verkligen lantligt område i Maine, så betydde verkligen Internet något väldigt speciellt för mig.
EnglishIf this were the case, it would be important to know whether or not you plan to strengthen the area of rural development.
Om detta sker skulle det vara betydelsefullt att känna till om ni har planerat en förstärkning av kapitlet om landsbygdens utveckling.
EnglishWho knows of a school bus service, in a rural area, managed by the local authority, that has to rely upon external markets?
Vem har i dag sett en skoltransporttjänst på landsbygden, som styrs av kommunala tjänstemän, och som tar sig in på externa marknader?
EnglishI come from the rural area.
Jag kommer från ett landsbygdsområde.
EnglishI come from a rural area.
EnglishAnother essential point which in connection with the planned reforms must not be allowed to drop is the preservation of the rural Alpine area.
En annan väsentlig punkt som i samband med de planerade reformerna inte får falla under bordet är bevarandet av alpjorbruken.
EnglishI would cite as as a priority three action fields in order to obtain equal opportunities and to improve the condition of the women in the rural area:
Jag skulle vilja prioritera tre åtgärdsområden för att skapa lika möjligheter och förbättra kvinnornas villkor i landsbygdsområden:
EnglishMoreover, an excessively individualised approach to the features of any specific type of rural area would run counter to the need to simplify our policy.
För övrigt skulle en alltför individualiserad syn på landsbygdsområdenas särdrag strida mot behovet av en förenkling av vår politik.
EnglishThe new role of the farming community is to ensure a certain amount of economic activity in every rural area and to protect the diversity of Europe’s countryside.
Jordbrukarna har fått en ny roll: att säkerställa en viss grad av ekonomisk verksamhet i alla landsbygdsområden och att skydda landsbygdens mångfald.
EnglishI was deployed in a rural area about 80 kilometres from Kiev and saw, as any individual observer does, only a microcosm of the story across the whole country.
Jag skickades ut på landsbygden omkring 80 kilometer från Kiev och såg som varje enskild observatör endast ett mikrokosmos av det som utspelade sig i hela landet.