EN ruined
volume_up
{melléknév}

ruined (és: destroyed)
I am contacted on a regular basis by people whose holidays have been ruined as a result.
Jag blir då och då kontaktad av personer som fått sin semester förstörd som ett resultat.
Many European women have had their working days ruined by men who will not take no for an answer.
Många av Europas kvinnor har fått sin arbetsdag förstörd av kletande män.
And then he added, really quite emotionally, it ruined the whole experience.
Och sen tillade han, ganska känslomässigt, att det förstörde hela upplevelsen.
ruined (és: broken, shot)
Manuel Pla would have been ruined, but Aribau saved him.
Manuel Pla skulle ha blivit ruinerad, men Aribau räddade honom.
Jugoslaviens ekonomi är fullständigt ruinerad.
Han brydde sig inte att han blev ruinerad.
ruined
Since that time it has remained ruined and it is now a symbol of the inefficient decision-making of the European Union.
Sedan dess ligger den fortfarande i ruiner och är nu symbolen för Europeiska unionens ineffektiva beslutsförfarande.
Mr President, Mr President-in-Office of the European Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, in 1945 – 60 years ago – Europe was a ruined battlefield.
År 1945 – för 60 år sedan – var Europa ett slagfält i ruiner.
Sierra Leone has become a ruined country: it has the lowest life expectancy in Africa; its extractive industries have been pillaged; its people live in abject poverty.
Sierra Leone har blivit ett land i ruiner: det har den lägsta förväntade livslängden i Afrika, dess råvaruförbrukande näringar har plundrats, dess folk lever i eländig fattigdom.
ruined (és: abandoned, bad)
She used this money to renovate a ruined building in the town centre.
Hon använde pengarna till att renovera en förfallen byggnad i stadens centrum.

Példamondatok a(z) "ruined" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd then he added, really quite emotionally, it ruined the whole experience.
Och sen tillade han, ganska känslomässigt, att det förstörde hela upplevelsen.
EnglishIt is an unfortunate fact, however, that this directive has been ruined by Parliament.
Det är dock ett olyckligt faktum att detta direktiv har förstörts av parlamentet.
EnglishHe is a demagogue, not a democrat, and has ruined the Venezuelan economy.
Han är en demagog, inte en demokrat, och han har förstört Venezuelas ekonomi.
EnglishThere's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
Där är min hyfsat förstörda lerfalk, eftersom jag var tvungen att få ut den ur formen.
EnglishWe need to get to the truth of what happened and why thousands were ruined.
Vi måste få veta sanningen om vad som hände och varför tusentals människor blev ruinerade.
EnglishThe countries of Central and Eastern Europe have been ruined by over forty years of Communism.
Länderna i Central- och Östeuropa har ruinerats av mer än 40 år av kommunism.
EnglishDo we want as a European judge a man who has ruined the whole of the Belgian judicial machine?
Vill vi som europeisk domare ha en man som ruinerat hela den belgiska rättsapparaten?
EnglishA real market problem exists and it is the whole of this profession that is being ruined.
Problemen på marknaden är verkliga; själva yrket ligger i farozonen.
EnglishThen everything is ruined, as can be seen in all too many places in America, for instance.
Då går det utför med allt, så som t.ex. har kunnat ske på allt för många platser i Amerika.
EnglishAll our Member States are ruined, and the Union itself is funded by them.
Alla våra medlemsstater är ruinerade, och EU finansieras av dem.
EnglishIn Honduras, 90 % of the banana harvest has been ruined and 70 % of the roads are destroyed.
I Honduras har 90 procent av bananskörden ödelagts och 70 procent av vägarna har förstörts.
EnglishI had the perfect relationship... that was ruined by marriage.
Jag hade det perfekta förhållandet... men det blev förstört av äkenskapet.
EnglishLet us not forget that we have already ruined our reputation as it is in Bosnia and elsewhere.
Låt oss inte glömma att vi i ändå redan har förstört vårt rykte i Bosnien och på andra orter.
EnglishThis means the crisis has ruined the efforts which have been made over many years to promote employment.
Det innebär att krisen har förstört många års insatser för att främja sysselsättningen.
EnglishThe BSE crisis in the UK has almost ruined our export markets.
BSE-krisen i UK har nästan slagit våra exportmarknader i spillror.
EnglishThe economy was ruined, which led to unemployment, poverty and the collapse of health care.
Dess ekonomi slogs i spillror, vilket ledde till arbetslöshet, fattigdom och hälsovårdens sammanbrott.
Englishls this the gentleman who ruined the buffet at the Harrow Club today?
Han som förstörde buffén på Harrowklubben i förmiddags?
EnglishFrom my own heartfelt experience, I would certainly not want to see these benefits ruined.
På grund mina egna djupt kända upplevelser, skulle jag verkligen inte vilja se att dessa förmåner försvann.
EnglishHow many hopes are ruined by the use of these medicines?
Hur många förhoppningar krossas av att dessa läkemedel används?
EnglishA once prosperous country has been ruined and destroyed.
Ett land som en gång var välmående är nu ruinerat och förstört.