angol-svéd fordítás erre a szóra: risky

EN

"risky" svéd fordítás

EN risky
volume_up
{melléknév}

1. általános

risky
volume_up
riskabel {mn} (som innebär en risk)
The regulators will be able to intervene if too risky a strategy is employed.
Tillsynsmyndigheten kommer att kunna ingripa om en för riskabel strategi används.
I see this as a risky strategy as long as there is no framework provided for it.
Jag ser detta som en riskabel strategi så länge det inte finns någon ram för detta.
Privatisation of these mains services is undesirable and risky.
En privatisering av denna nätservice är riskabel och inte önskvärd.

2. "difficult, awkward, hazardous"

risky
volume_up
vansklig {mn} (svår att klara av, riskabel)

Szinonimák (angolul) a(z) risky szóra:

risky

Példamondatok a(z) "risky" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIndeed, the guarantees that have been granted have been too large and too risky.
Och de utfästelser som har gjorts har verkligen varit för stora och för riskabla.
EnglishHe has made use of this tension to confront the most pressing and risky issues.
Han har utnyttjat denna spänning för att ta upp de mest brännbara och farliga ämnena.
EnglishWe shall support you fully if you tackle such a difficult and risky situation.
Vi kommer att stödjer er fullt ut om ni gör något åt denna svåra och farliga situation.
EnglishSecondly, it is always risky to entrust public money to private organizations.
Vidare är det alltid riskfyllt att överlåta offentliga medel till privata organisationer.
EnglishThe report emphasises that direct budgetary support is risky, irrespective of what is done.
I rapporten understryks att direkt budgetstöd är riskabelt oavsett hur man gör.
EnglishAs things appear today, it is very profitable to smuggle drugs, but it is also risky.
Som det ser ut i dag är det mycket lönsamt att smuggla knark, men det är också riskabelt.
EnglishChanging crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
En ändring av odlingsmetoderna skulle kunna utsätta jordbrukarna för risker och osäkerhet.
EnglishThat is why they are rejecting it, which could be extremely risky.
Det är därför de tillbakavisar dem, vilket kan leda till en mycket farlig situation.
EnglishWe cannot support this unjustified institutionally risky venture.
Vi kan inte stödja detta omotiverade institutionellt riskfyllda vågspel.
EnglishEvery time we deal with the services directive it is always a risky business!
Varje gång vi diskuterar tjänstedirektivet är det riskfyllt!
EnglishThe United States would not make large sacrifices if there were less risky alternatives.
Förenta staterna skulle inte sätta så mycket på spel om det fanns mindre riskfyllda alternativ.
EnglishFor that matter, in other European Member States, even holding referenda is considered too risky.
I andra europeiska medlemsstater vågar man för övrigt inte ens hålla folkomröstningar.
EnglishSo, notice that, as more people join in, it's less risky.
Så lägg märke till att allt eftersom fler ansluter, så blir det mindre riskabelt.
EnglishEMU is a very risky political prestige project which could create great tensions in Europe.
EMU är ett mycket riskfyllt politiskt prestigeprojekt som kan skapa stora spänningar i Europa.
EnglishBeing Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Försvarsministern har det mest riskfyllda jobbet i Tyskland.
EnglishOn 15 September, I condemned the risky situation and the helplessness and defencelessness of these workers.
Den 15 september fördömde jag dessa arbetares riskabla situation och utsatthet.
EnglishAll this does is to introduce unnecessary and even risky complications into this aid programme.
Detta är ett onödigt och till och med riskabelt försvårande av detta sätt att betala ut stöd.
EnglishIt is therefore unbelievably risky for this to be dependent on the discretion of the US military.
Det är därför oerhört riskfyllt om detta är beroende av den amerikanska militärens bedömning.
EnglishIncreasing the milk quotas in the current market climate is rash and risky for two reasons.
Att öka mjölkkvoterna i det nuvarande marknadsläget är obetänksamt och riskabelt av två anledningar.
EnglishThis highly risky strategy will come back to haunt Europe in the short or the long term.
Denna mycket riskfyllda strategi kommer att återvända till och förfölja Europa på kort eller lång sikt.