angol-svéd fordítás erre a szóra: professing


#searchterm# szótári alakja: #szótári alakban#
EN

"professing" svéd fordítás

EN to profess
volume_up
[professed|professed] {ige}

Freedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
Friheten att utöva och praktisera en viss religion är ett av de viktigaste inslagen i de mänskliga rättigheterna.
This is because, when there is acceptance of religious freedom, there is also acceptance of its opposite, in other words, the freedom not to profess any religion.
När man accepterar religionsfrihet accepterar man också dess motsats, det vill säga friheten att inte utöva någon religion.
Europe must not be overcautious and afraid to support the right of Christian communities in the Middle East and around the world to profess their faith and religion freely.
EU får inte vara alltför försiktig och rädd när det gäller att stödja de kristna samfundens rätt att fritt utöva sin tro och religion i Mellanöstern och på andra platser i världen.

Példamondatok a(z) "professing" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSomalians constitute 97% of the population, with almost 100% professing Islam.
Somalierna utgör 97 procent av befolkningen och nästan 100 procent av dem bekänner sig till islam.
EnglishOne of those reproaches concerns countries which are now professing liberalisation, but have not made any changes at home.
En av dessa förebråelser träffar länder som nu bekänner sig till avreglering men som ännu inte har gjort någonting där hemma.
EnglishHe said that Islam should never be judged by the misguided and irresponsible actions of people professing to be adherents of this great faith.
Anwar al Sadat sade: Islam borde aldrig bedömas efter de missriktade och oförsvarliga handlingar som utförts av människor som påstår sig vara anhängare av denna storslagna tro.
EnglishIn particular, we must do everything to ensure that there is no cooperation between those parties professing to be democratic and the extremist parties.
Vi måste i synnerhet göra allt vi kan för att se till att det inte förekommer något samarbete mellan de partier som gör anspråk på att vara demokratiska och extremistpartierna.
EnglishThe treaty of 1924 clearly declares that citizens professing the Islamic faith are Turks, while citizens professing another faith are regarded as Greek Catholics.
Fördraget från 1924 förklarar tydligt att medborgare som bekänner sig till den islamiska tron är turkar, medan medborgare av en annan tro betraktas som grekiska katoliker.