angol-svéd fordítás erre a szóra: policymaking

EN

"policymaking" svéd fordítás

EN policymaking
volume_up
{főnév}

policymaking

Példamondatok a(z) "policymaking" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishToo little attention is paid to these issues even in practical policy-making.
Dessa frågor får också alldeles för litet uppmärksamhet i den konkreta politiken.
EnglishThey have proved to be a very useful tool in environmental policy-making.
De har visat sig vara mycket användbara verktyg i miljörelaterat beslutsfattande.
EnglishA communication policy cannot replace good content or good policymaking.
En kommunikationspolitik kan inte ersätta bra innehåll eller bra beslutsfattande.
EnglishThe subject of this report does not lie within the competence of EU policy-making.
Ämnet i detta betänkande hör inte hemma inom EU-politikens ansvarsområde!
EnglishIt was internal policymaking by Italy's minister of reforms, Umberto Bossi.
Det var en intern politisk manöver av Italiens reformminister Umberto Bossi.
EnglishA country that wants children must put children at the centre of its policymaking.
Ett land som vill ha barn måste sätta barnen i centrum för sin politik.
EnglishSustainable development is about a coherent approach to policy-making.
Hållbar utveckling handlar om en sammanhängande strategi för beslutsfattande.
EnglishSound policy-making requires accurate data, and we fully share your view on this.
Ett sunt beslutsfattande kräver korrekta uppgifter och vi delar fullständigt er syn på detta.
EnglishWe now have an experience of more or less 50 years of European policy-making.
Vi har nu en erfarenhet på cirka 50 år av europeisk politiskt arbete.
EnglishThis is an illustration of the central position this agreement has in EU economic policy-making.
Detta illustrerar hur central pakten är i EU:s beslutsfattande om ekonomisk politik.
EnglishWe should be focusing policy-making on areas where EU-wide action is indispensable.
Vi bör koncentrera uppläggningen av politiken till områden där åtgärder på EU-nivå är nödvändiga.
EnglishYou have sent out signals that are important for future international policy-making.
Ni har gett signaler som är viktiga för utformningen av den internationella politiken i framtiden.
EnglishWe believe we need political coherence in our policy-making in this area.
Vi anser att det behövs politiskt sammanhållning i vårt upprättande av politik på detta område.
EnglishThe objective is different for an individual and for EU policy-making.
Målen är olika för individen och för EU: s politiska beslutsfattare.
EnglishThe objective is different for an individual and for EU policy-making.
Målen är olika för individen och för EU:s politiska beslutsfattare.
EnglishThey are in no way seeking to alter the policy-making processes of the spending committees.
De försöker på intet sätt att ändra på de spenderande utskottens policyskapande förfaranden.
EnglishA good deal of policymaking in the areas of employment and the labour market belongs at local level.
Ja, mycket sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik hör hemma på den lokala nivån.
EnglishIt is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Det är dags att lugna institutionerna, lösa frågorna och fokusera på verkliga politiska frågor.
EnglishWe must resist the move to renationalise funding and policy-making.
Vi måste avstå från att gå mot en åternationaliserad finansiering och utformning av politiken.
EnglishThey have proved to be a very useful tool in environmental policy-making.
Det var orsaken till att vi valde handel med utsläppsrätter.