angol-svéd fordítás erre a szóra: policymakers

EN

"policymakers" svéd fordítás

EN policymakers
volume_up
{főnév}

policymakers (és: decision maker)
volume_up
beslutsfattare {hímn. és nőn.}
As policymakers and regulators, it is our duty.
Det är vår plikt som beslutsfattare och lagstiftare.
In particular, accounting remains one of these aspects within the reach of policymakers and legislators.
Särskilt redovisning är en av dessa aspekter inom räckhåll för politiska beslutsfattare och lagstiftare.
The figures speak for themselves; policy-makers need to be particularly aware of this group of people.
Dessa siffror talar för sig själva; politiska beslutsfattare bör i synnerhet uppmärksamma denna grupp av människor.

Példamondatok a(z) "policymakers" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLet us be honest, there is a disconnect between policymakers and citizens.
Låt oss vara uppriktiga. Det finns en klyfta mellan beslutsfattarna och medborgarna.
EnglishThat is a task for national policy-makers and national parliaments.
Detta är en uppgift för de nationella makthavarna och de nationella parlamenten.
EnglishWe are grateful for the responses our activity elicits from policymakers.
Vi är tacksamma för det gensvar vår verksamhet finner hos de politiska beslutsfattarna.
EnglishI believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.
Jag anser att politiken i större utsträckning måste använda sig av deras know-how och expertis.
English   – Mr President, what are policy-makers supposed to do about nanotechnology?
   – Herr talman! Vad ska beslutsfattarna göra med nanotekniken?
EnglishThe trade flow data they collect also helps European policymakers detect economic trends.
Och uppgifterna om handelsflöden hjälper beslutsfattarna att upptäcka ekonomiska trender.
EnglishThe current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens.
Dagens inflationsnivå i Europa oroar politiker och medborgare.
EnglishWhy have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
Varför har beslutsfattarna inte lärt sig av tidigare kriser trots de allvarliga varningarna?
EnglishNevertheless, it has not developed to the extent that we transport policymakers had hoped and expected.
Men ändå har den inte utvecklats så som vi transportpolitiker trott och hoppats.
EnglishAlmost invariably the policy-makers, the Fisheries Council, react to the optimistic view.
De som utformar politiken, fiskerirådet, utgår så gott som alltid från det optimistiska synsättet.
EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Det var inte så länge sedan som de politiska beslutsfattarna hade en tendens att skygga för globaliseringen.
EnglishMost people are not familiar with the disease and it is not seen as a priority by policy-makers.
De flesta människor känner inte till sjukdomen, och den är inte en prioritet hos politikerna.
EnglishIt is a message which policy-makers must take to heart.
Det är ett budskap som de politiska strategerna måste lägga på minnet.
EnglishWe need to somehow get their message to the policymakers.
Vi behöver på något sätt förmedla deras budskap till politikerna.
EnglishSecondly, after the third stage of EMU, national economic policy-makers will have their hands tied.
För det andra. Efter EMU: s tredje steg är händerna för den nationella ekonomiska politiken bundna.
EnglishI ask the private and financial sectors and the policy-makers to continue and add to these initiatives.
Jag uppmanar den privata och finansiella sektorn och politikerna att ta fler liknande initiativ.
EnglishMr Hökmark was one of Sweden’s policymakers at that time.
Då var Gunnar Hökmark en av de ledande för politiken i Sverige.
EnglishWe, the policymakers, must to make sure that technology and globalisation are our servants, not masters.
Vi politiker måste se till att tekniken och globaliseringen blir våra tjänare, inte våra härskare.
EnglishMany of the current deficiencies are due to the fact that our policymakers have no data on certain chemicals.
Många av dagens luckor beror på att de uppgifter som behövs inte finns inom kemikaliepolitiken.
EnglishBut they also present new challenges to policymakers.
Men de medför också nya utmaningar för de politiskt ansvariga.