angol-svéd fordítás erre a szóra: policy

EN

"policy" svéd fordítás

SV

"policy" angol fordítás

volume_up
policy {hímn. és nőn.}
EN

EN policy
volume_up
{főnév}

policy (és: politics)
volume_up
politik {hímn. és nőn.}
But every American policy does not automatically have to become European policy.
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
A monetary policy requires a coordinated and intelligent economic policy.
En monetär politik kräver väl samordnad och intelligent ekonomisk politik.
A coordinated economic policy in the Union cannot mean the same economic policy.
En samordnad ekonomisk politik i unionen kan inte betyda samma ekonomiska politik.
policy
volume_up
policy {hímn. és nőn.}
Will the communication policy be an independent or cofinanced policy?
Kommer kommunikationspolicyn att vara en individuellt eller gemensamt finansierad policy?
Yet every major airline in the European Union has a completely different policy.
Men alla de större flygbolagen i Europeiska unionen har helt olika policy.
This Body Shop policy should now become standard European policy.
Body Shops policy måste nu bli europeisk standardpolitik.
policy
Indeed it is, and it was so in the Black Sea on 11 November 2007, when five vessels sank in the Strait of Kerch with worthless insurance policies.
Det kan den i allra högsta grad, och så skedde i Svarta havet den 11 november 2007, då fem fartyg sjönk i Kertjsundet med värdelösa försäkringsbrev.
An extremely significant proportion of the spare parts market that is covered by design protection originates from claims that are covered by insurance policies.
En oerhört betydande andel av reservdelsmarknaden som omfattas av mönsterskydd har sitt ursprung i skadeståndskrav som omfattas av försäkringsbrev.
The second point I should like to address is the need for obligatory reinsurance of natural disaster insurance policies, of which there are 14 different types.
Den andra punkten som jag vill ta upp är behovet av obligatorisk återförsäkring av försäkringsbrev för naturkatastrofer, varav det finns 14 olika typer.
policy
volume_up
klok politik {hímn. és nőn.}
Vi måste föra en klok politik.
Vision and ambition with regard to sound policy is one thing, convincing people thereof and getting them on board is another.
Visioner och ambitioner för klok politik är en sak, att övertyga människor om detta och få med dem är en annan.
If we undertook sensible policies, there are three things we could do which would almost eliminate the problem of climatic change.
Om vi för en klok politik finns det tre saker vi kan göra som nästan helt skulle eliminera problemet med klimatförändringar.

Szinonimák (angolul) a(z) policy szóra:

policy

Szinonimák (svédül) a(z) policy szóra:

policy
Swedish

Példamondatok a(z) "policy" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishThe Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
EnglishWe also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Vi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
EnglishResearch policy needs to be strengthened, and we need a knowledge-based economy.
Forskningspolitiken behöver förstärkas och vi behöver en kunskapsbaserad ekonomi.
EnglishThe Commission is addressing a very important area, that is, commercial policy.
Kommissionen hänvisar till ett mycket viktigt område, nämligen handelspolitiken.
EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Jag anser att en sådan långtgående brända jordens taktik egentligen inte behövs.
EnglishIn short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
Vi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
EnglishThe war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
Det utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
EnglishFrance’ s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Att välja att inte reglera migrationsströmmarna är att äventyra Europas framtid.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Det är uppenbart att medlemsstaterna inte vill ha en gemensam invandringspolitik.
EnglishFor the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
För första gången är inte informationspolitiken fast för ankrad i riktlinjerna.
EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
EnglishThey are not interested in a common foreign policy and in the defence of Europe.
De är inte intresserade av en gemensam utrikes- och försvarspolitik för Europa.
EnglishTrade can be identified as one of the six priority areas for development policy.
Handel kan fastställas vara en av utvecklingspolitikens sex prioriterade områden.
EnglishEver since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Alltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
EnglishStrengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken - Situationen i Georgien (debatt)
EnglishWe have here an eastern neighbourhood policy and a southern neighbourhood policy.
Vi har här en grannskapspolitik för länderna i öster och en för länderna i söder.
EnglishWe also support the development of information societies through regional policy.
Vi stöder dessutom utvecklingen av informationssamhällen genom regionalpolitik.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.