angol-svéd fordítás erre a szóra: police state

EN

"police state" svéd fordítás

EN police state
volume_up
{főnév}

police state
volume_up
polisstat {hímn. és nőn.} [pejor]
   Mr President, a completely safe society is no police state.
Ett helt säkert samhälle är inte en polisstat.
These are the first steps in the creation of a European Union police state.
Det här är de första stegen i införandet av en EU-polisstat.
Let us recall that he was the head of a police state, which we do not want either.
Kom ihåg att han var chef för en polisstat, vilket vi inte heller vill ha.

Példamondatok a(z) "police state" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSubject: Promotion of police-state mentality and informer culture in EUROPOL text
Angående: Främjande av polisstatsmentalitet och informatörskultur i text från Europol
EnglishWe have a series of international police state measures to which we are adding a new one.
Vi har en rad internationella polisstatsåtgärder, till vilka vi nu lägger en ny.
EnglishIn other words, what we have is the logic of militarism and of the police state.
Den förhärskande inställningen är alltså militaristisk och polisiär.
EnglishThis is a new kind of police state aimed at intruding into our private lives.
Det är säkerhetsstatens nya dimension som siktar just på att bryta ned den privata sfären!
EnglishA police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Det är ett misstänksamt och otryggt samhälle som ingen vill leva i.
EnglishThat is essential, otherwise the police state will not disappear.
Detta är väsentligt, annars kommer polisregimen där inte att försvinna.
EnglishIs it worth us losing habeas corpus, our basic protection against the police state?
Är det värt att vi förlorar skyddet mot frihetsberövande, som är vårt grundläggande skydd mot polisstaten?
EnglishIs it worth us losing habeas corpus, our basic protection against the police state?
Vi bör ta itu med detta på nationalstatlig nivå och samarbeta i stället för att tro att EU kan lösa allt detta.
EnglishThey were stripped naked and dragged along the floor by their hair, surrounded by a horde of state security police.
De var nakna, släpades i håret över golvet och omringades av en hord kravallpoliser.
EnglishState, police and racist violence are everyday occurrences in the European Union’s capitalist society.
Statligt, polisiärt och rasistiskt våld sker dagligen i Europeiska unionens kapitalistiska samhälle.
EnglishWe do not want police state operations, and nor do we want attacks of this kind on people's physical integrity.
Vi vill inte ha några razzior och lika litet en sådan kränkning av den mänskliga kroppens integritet.
EnglishThey lead to increased police-state monitoring of citizens.
De ökar polisstatsbevakningen av medborgarna.
EnglishThe ‘ Fort Europe’ police state is dangerously near.
Polisstaten ” Fästning Europa ” är farligt nära.
EnglishWe are in fact seeing the symptoms of a virtual police state, where democratic rights and principles are denied.
Vi måste komma ihåg att dessa kränkningar inte är isolerade enstaka företeelser utan vardagsrutin i Tunisien.
EnglishThe ‘Fort Europe’ police state is dangerously near.
Polisstaten ”Fästning Europa” är farligt nära.
EnglishIn Belgium, an average of 1500 state police troops were deployed for each match, plus hundreds of local police troops.
I Belgien satte man in i genomsnitt 1 500 rikspoliser per match, och dessutom några hundra lokala polismän.
EnglishAre Member State police in Albania yet?
Har medlemsstaterna några poliser i Albanien ännu?
EnglishIt must not lead to a European arrest warrant or to a given State's police being able to take action in a different State.
Det får dock inte innebära att vi får en europeisk arresteringsorder eller att en stats polis får göra tillslag i en annan stat.
EnglishThese would include such jobs as police officer, judge or state minister, together with certain top executive posts in the public administration.
Sådana tjänster är till exempel polis, domare, minister och generaldirektör inom något förvaltningsområde.
EnglishWhile preparing its proposal for European PNR, the Commission was in close contact with Member State police authorities.
När kommissionen utarbetade sitt förslag om europeiska passageraruppgifter hade den nära kontakt med medlemsstaternas polismyndigheter.