angol-svéd fordítás erre a szóra: police

EN

"police" svéd fordítás

EN police
volume_up
{főnév}

volume_up
polis {hímn. és nőn.}
It is also essential for the police and the magistrature to receive special training.
Det är också mycket viktigt att polis och domare får en särskild utbildning.
The demonstration was brutally broken up by police and 70 demonstrators were arrested.
Demonstrationen slogs brutalt ner av polis och 70 demonstranter greps.
We need more police officers, as we have nowhere near enough.
Vi behöver mer polis, det finns absolut inte tillräckligt med polis.
police
volume_up
polismyndighet {hímn. és nőn.}
It must not develop into a European police authority with operational powers.
Det skall inte utvecklas till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter.
In my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
Jag tycker att det hellre skulle tilldelas en europeisk polismyndighet som Europol.
As the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
Som chef för en polismyndighet bör ministern packa sina väskor och gå.
volume_up
ordningsmakt {hímn. és nőn.}
Furthermore, as regards the employment summit, I think I am in a position to say that the instructions given to our police forces are very clear.
När det gäller toppmötet om sysselsättningen tror jag mig kunna säga att de instruktioner som lämnats till vår ordningsmakt är mycket tydliga.
That is a matter for the French police here.
Herr Lindqvist, jag påminner er om att parlamentet inte har någon ordningsmakt och att bevarandet av ordningen omkring parlamentet är den franska statens sak.

Szinonimák (angolul) a(z) police szóra:

police

Példamondatok a(z) "police" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
Dålig förvaltning, korruption, nepotism, polisstyre - där har vi pudelns kärna.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Invigning av Europeiska unionens första polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina.
EnglishI described how we have considerable experience in the field of police training.
Jag beskrev hur vi har en betydande erfarenhet på området för polisutbildning.
EnglishIn Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
I exempelvis Italien mördades till och med två ekobrottsutredare från polisen.
EnglishOn the way here tonight I saw the French police carrying out an alcohol check.
På väg hit i kväll såg jag att den franska polisen genomförde en alkoholkontroll.
EnglishTo summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
För att göra en kort sammanfattning, vad är Europeiska polisbyrån, den nya byrån?
EnglishApart from the political will not being there, the police will is not there either.
Frånsett att den politiska viljan saknas, saknas även viljan från polisens sida.
EnglishMember States should be obliged to set up special police units for crime victims.
Medlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
EnglishOne in three cars checked at the borders by the Greek police is carrying hashish.
Var tredje bil som den grekiska polisen kontrollerar vid gränsen innehåller hasch.
EnglishIt is not enough simply to increase resources and step up police cooperation.
Det räcker inte bara med ökade resurser och förstärkt samarbete mellan poliser.
EnglishOne does not need more police but more justice, and especially social justice.
Vi behöver inte fler poliser utan mer rättvisa, och särskilt social rättvisa.
EnglishIt implies greater police and judicial cooperation between Schengen countries.
Det innebär större polisiärt och rättsligt samarbete mellan Schengenländerna.
EnglishThese are reform in the public administration, in the judiciary and in the police.
Dessa är reformer av den offentliga förvaltningen, rättsväsendet och polisen.
EnglishFourthly, how will cooperation between the police mission and EUFOR be organised?
För det fjärde: Hur kommer samarbetet mellan polisstyrkan och EUFOR att organiseras?
EnglishTo date, however, Mr Kouchner only has about 2 000 police troops at his disposal.
Ännu så länge har dock Kouchner bara ungefär 2 000 poliser att förfoga över.
EnglishAnd at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
Vid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
EnglishMr Oostlander and I recently attended an international police conference in Holland.
Oostlander och jag deltog nyligen i en internationell poliskonferens i Holland.
EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Kommissionen har finansierat två program för att stödja den sydafrikanska polisen.
EnglishTraining of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
Utbildning av polispersonal och anskaffning av nödvändig utrustning har fortsatt.
EnglishWe are regularly called upon to give our views on judicial and police matters.
Med jämna mellanrum föranleds vi att tala om rättsliga och polisiära problem.