EN pitch
volume_up
{főnév}

1. általános

pitch (és: crest, crown, head, height)
volume_up
topp {hímn. és nőn.}
pitch (és: altitude, eminence, height, high)
volume_up
höjd {hímn. és nőn.}
pitch (és: degree, extent, gradation, grade)
volume_up
grad {hímn. és nőn.}
volume_up
tonfall {seml.}
pitch (és: escarpment, precipice, verge)
volume_up
brant {hímn. és nőn.}
volume_up
sluttning {hímn. és nőn.}
volume_up
höjdpunkt {hímn. és nőn.}
pitch
The second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Den andra delen av ert svar var ett brandtal för systemet för in- och utresor.
pitch
volume_up
tonhöjd {hímn. és nőn.}
pitch (és: register)
volume_up
lutningsvinkel {hímn. és nőn.}
pitch
volume_up
nedslagsplats {hímn. és nőn.}
pitch
pitch
volume_up
lutningsgrad {hímn. és nőn.}
pitch
volume_up
försäljarjargong {hímn. és nőn.}
pitch
volume_up
kasthöjd {hímn. és nőn.}

2. sportok

pitch (és: bowling)
volume_up
kast {seml.}

3. tengerészet

pitch (és: working)
volume_up
stampning {hímn. és nőn.}

4. sportok: "cricket"

pitch
volume_up
kastlängd {hímn. és nőn.}

5. repülés

pitch
volume_up
tippning {hímn. és nőn.}

6. sportok, Nagy-Britannia

pitch (és: soccer field)
volume_up
fotbollsplan {hímn. és nőn.}
After all, without a definition, all we need is space the size of a football pitch.
Utan en definition är ju allt vi behöver ett utrymme stort som en fotbollsplan.
Debris, building waste and scrub is transported there on the pretext that a football pitch is being built in the area.
I ravinen töms bråte, byggnadsmaterial och skräp under förevändningen att man anlägger en fotbollsplan i området.
In recent years, Ukraine has turned into a political football pitch: it must not be forced to choose between Russia and the West.
Under senare år har Ukraina förvandlats till en politisk fotbollsplan: landet får inte tvingas välja mellan Ryssland och Västvärlden.

7. Nagy-Britannia

pitch (és: agora, plaza, square, circus)
volume_up
torg {seml.}
volume_up
marknadsplats {hímn. és nőn.}
pitch (és: cricket pitch)
volume_up
cricketplan {hímn. és nőn.}

8. műszaki

pitch (és: part)
volume_up
notparti {seml.}

Példamondatok a(z) "pitch" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhat information does the Commission have about the spread of pitch canker in Portugal?
Vilken information har kommissionen om spridningen av denna sjukdom i Portugal?
EnglishWell, you know if he's in the middle of a big sales pitch he can hardly skip town.
Det betyder ju att...... om han är mitt i uppe i en försäljning, så lämnar han ju inte stan.
EnglishAnd on the WTO and Codex Alimentarius pitch it will not be an easy match.
Och då det gäller WTO och Codex Alimentarius kommer det inte att bli någon enkel match.
EnglishMr Swoboda, you said that the ball is now well and truly in the Turkish half of the pitch.
Ni, kollega Swoboda, sade att bollen nu helt och hållet ligger på Turkiets planhalva.
EnglishIt is sad and shameful for Europe that football breeds violence both on and off the pitch.
Det är tragiskt och skamligt för Europa att fotbollen föder våld både på och utanför planen.
EnglishThis is all accurate except for one thing -- it's pitch black.
Den här bilden är helt korrekt bortsett från en sak - det är kolsvart.
EnglishI think that the Member States have given a perfect illustration of how to queer one's own pitch.
Jag anser att medlemsstaterna på ett utmärkt sätt har visat hur man förstör sina egna saker.
EnglishIt's absolutely pitch black, because photons cannot reach the average depth of the ocean, which is 12,000 feet.
Det är kolsvart eftersom- -fotoner inte kan nå havets snittdjup- -som är 4 000 meter.
EnglishSince we are live, I'm expecting everybody to pitch in, right?
Eftersom vi kör live, förutsätter jag att alla hjälper till?
EnglishWhen the umpire blows his final whistle when the score is 50 - 50, he leaves the pitch with his head held high.
När domaren blåser av matchen när ställningen är 50-50 kan han lämna planen med huvudet högt.
EnglishEurope is queering its own pitch by adopting this report.
Europa skadar sig själv genom att anta detta betänkande.
EnglishBut I believe that in Turkey, the ball - which really is in the Turkish half of the pitch - is viewed in a completely different way.
Jag tror dock att bollen, som faktiskt ligger på turkisk sida, skall tolkas på ett helt annat sätt.
EnglishI support economic coordination, but everybody playing in the same pitch must play according to the same economic rules.
Jag stöder ekonomisk samordning, men alla som spelar på samma planhalva måste spela enligt samma ekonomiska regler.
EnglishAnd the answer is: anybody who wants to pitch in.
EnglishAfter all, we are not discussing what is happening on the pitch, but outside of it, particularly the financial players around it.
Vi diskuterar trots allt inte det som händer på planen, utan vid sidan av den, framför allt de finansiella aktörerna runt omkring den.
EnglishOne group chose three representatives to take care of the sales pitch while others put up the entire team so each presented their own part.
En grupp har valt ut tre representanter som sköter säljsnacket medan andra ställer upp hela teamet som får presentera varsin del.
EnglishThey will pitch it to Grande.
EnglishThe Commission has not, today, shown Romania and Bulgaria the yellow card, for that would presuppose that they were already on the pitch, but they are not – yet.
Organiserad brottslighet är också ett viktigt och oroande problem som de bulgariska myndigheterna måste ta sig an.
EnglishIf, however, we want to apply this principle of transparency consistently, our commitment must stretch from the farmer's pitch fork to the consumer's table fork.
Om vi konsekvent skall tillämpa en sådan insyn måste vårt engagemang sträcka sig ända från högaffeln till matbordsgaffeln.
EnglishNow imagine that when they make it onto the football pitch they are informed that the rules have changed and that they will be required to play rugby instead.
Tänk er sedan att de när de kommer ut på fotbollsplanen informeras om att reglerna har ändrats och att de måste spela rugby i stället.