angol-svéd fordítás erre a szóra: pale


Erre gondoltál: påle
EN

"pale" svéd fordítás

SV

EN pale
volume_up
{főnév}

pale (és: area, belt, branch, circuit)
volume_up
område {seml.}
volume_up
gräns {hímn. és nőn.}
Det låg verkligen utanför anständighetens gräns.
I feel strongly that we must encourage countries and their leaders who are not totally beyond the pale to move in the right direction and reward them for it.
Jag känner starkt att vi måste uppmuntra länder och deras ledare som inte befinner sig helt utanför anständighetens gräns att röra sig i rätt riktning och belöna dem för detta.
pale (és: enclosure, pound)
volume_up
inhängnad {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) pale szóra:

pale

Példamondatok a(z) "pale" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOf course, the matter of fingerprinting is something which, I believe, goes beyond the pale.
När det gäller fingeravtryck kan det förstås inte godtas, enligt min mening.
EnglishFor too long these top EU posts have been seen as 'male, pale and stale'.
Under alltför lång tid har dessa topptjänster i EU betraktats som ”manliga, bleka och förlegade”.
EnglishThe proposal to use sugar as a fuel is beyond the pale.
Förslaget att använda socker som bränsle ligger utanför anständighetens gränser.
EnglishThese are tragic figures but they pale into insignificance compared to the death toll on our roads.
Det är tragiska siffror, men deras betydelse bleknar i förhållande till antalet döda på våra vägar.
EnglishNot only are the basic colors available, such as " Magenta " but also numerous color nuances, such as " pale yellow ".
Förutom grundfärger som " magenta " finns även många färgnyanser såsom "blekgul " att välja på.
EnglishI am able to say that George Orwell’s nightmare visions of Big Brother pale in comparison with this state of affairs.
Jag kan lugnt säga att George Orwells skräckvision av Storebror bleknar vid en jämförelse med detta förhållande.
EnglishAlthough I take a permissive view of what should be allowed, certain images and demands are beyond the pale.
Trots att jag jag har en tillåtande syn på vad jag anser borde tillåtas, är vissa bilder och behov bortom mänsklig fattning.
EnglishNow it's very hard to see the Earth there, it's called the "Pale Blue Dot" picture, but Earth is suspended in that red shaft of light.
Det är väldigt svårt att se Jorden i den här bilden, som kallas " Ljusblå Prick" bilden, men Jorden svävar i den där ljusstaven.
EnglishLook at that pale path of light.
EnglishBut of course it is utterly beyond the pale for the European Commission to admit that Belgium is an obstacle both to Flanders and Wallonia.
Men det är givetvis omöjligt för Europeiska kommissionen att erkänna att Belgien utgör ett hinder för både Flandern och Vallonien.
EnglishIf I were one of the four Horsemen of the Apocalypse in John's Book of Revelation, I would rather be sitting on the white horse than on the pale one.
Om jag vore en av apokalypsens fyra ryttare i Uppenbarelseboken, skulle jag hellre sitta på den vita hästen än på den bleka.
EnglishShould the proposals of the Ecofin Council be allowed to prosper at the IGC, this Parliament will be reduced to a pale mockery.
Om Ekofin-rådets förslag skulle tillåtas att bli framgångsrikt på regeringskonferensen kommer detta parlament att försvagas till ett blekt åtlöje.
EnglishThe fact that Goldman Sachs appears on Mr Draghi's CV puts him beyond the pale, thereby disqualifying him for this role.
Det faktum att Goldman Sachs finns med på Mario Draghis meritförteckning gör honom helt otänkbar som kandidat och han diskvalificeras därmed för uppgiften.
EnglishOther rules and procedures and many of the other committees pale into insignificance when it comes to comparing them with the importance of the Committee on Petitions.
Andra regler och förfaranden och många av de andra utskotten bleknar i betydelse när de jämförs med utskottet för framställningar.
EnglishAnd don't be surprised, ladies and gentlemen, if the European consumer continues to prefer the American original to the pale European imitation.
Och bli inte förvånade, kära kolleger, om de europeiska konsumenterna fortfarande föredrar det amerikanska originalet framför den bleka europeiska kopian.
EnglishHowever, all these advances pale into insignificance beside the most important issue: the need to transform the Code into a legally binding instrument.
Men alla dessa framsteg bleknar i betydelse jämfört med den viktigaste frågan: behovet av att omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument.
EnglishAnd do n't be surprised, ladies and gentlemen, if the European consumer continues to prefer the American original to the pale European imitation.
Och bli inte förvånade, kära kolleger, om de europeiska konsumenterna fortfarande föredrar det amerikanska originalet framför den bleka europeiska kopian.
EnglishThe economic advantages of doing this pale into insignificance compared with the devastation that has been the direct result of this risky practice.
De ekonomiska fördelarna med att göra detta förbleknar fullständigt i jämförelse med den förödelse som har varit den direkta följden av detta riskfyllda bruk.
EnglishI feel strongly that we must encourage countries and their leaders who are not totally beyond the pale to move in the right direction and reward them for it.
Allting pekar på att situationen i landet kommer att bli alltmer kritisk som ett resultat av presidentvalet som måste äga rum senast i september 2006.
EnglishUnfortunately, during the following months and subsequent ministerial speeches we have heard nothing but increasingly pale repetitions of the Prime Minister’ s proposals.
Beräkningarna antyder att de nya medlemsstaterna kommer att få 10 miljarder euro till utveckling under 2007 om denna budgetplan inte antas.