angol-svéd fordítás erre a szóra: overcrowded

EN

"overcrowded" svéd fordítás

EN overcrowded
volume_up
{melléknév}

overcrowded (és: overpopulated)
overcrowded (és: brimming, congested)
I wonder if we should transfer some of the cash to overcrowded schools in other places.
Jag undrar om vi bör överföra en del av medlen till överfulla skolor på andra platser.
De ryska fängelserna är överfulla.
We have overcrowded prisons, extensive violence and increasing problems involving ex-prisoners ' readjustment to society.
Vi har överfulla fängelser, utbrett våld och ökande problem med återanpassningen till samhället.
overcrowded

Példamondatok a(z) "overcrowded" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFurthermore, the overcrowded and inhuman transit camps are no longer acceptable.
Dessutom kan vi inte längre godta de överbefolkade och omänskliga genomgångslägren.
EnglishThe hospitals are completely overcrowded and are short of medical supplies.
Sjukhusen är överfulla och lider brist på läkemedel och medicinskt materiel.
EnglishWe are faced with an overcrowded airspace, or should I say a badly managed airspace?
Luftrummet är överbefolkat, eller är det bara ett dåligt förvaltat luftrum?
EnglishI wonder if we should transfer some of the cash to overcrowded schools in other places.
Jag undrar om vi bör överföra en del av medlen till överfulla skolor på andra platser.
EnglishThey are overcrowded because we are giving out increasingly heavy sentences.
De är överbefolkade eftersom man dömer i allt högre utsträckning.
EnglishWe are faced with an overcrowded airspace, or should I say a badly managed airspace?
Hur varaktig, hur hållbar är den tillväxt i sektorn som vi har varit med om de senaste tio åren?
EnglishWe have had a million people come into our tiny little overcrowded island in the last year.
Det har kommit in en miljon människor till vår lilla överbefolkade ö under det senaste året.
EnglishAnd of course advertising is the elixir of life for the food sector in this overcrowded food market.
Och reklamen är naturligtvis livsmedelssektorns livselixir på vår överfyllda livsmedelsmarknad.
EnglishJust because a hospital is overcrowded, are people told that they need only go elsewhere to die?
Bara för att ett sjukhus är fullbelagt, talar man då om för människor att de får åka någon annanstans för att dö?
EnglishThey are referring to disappearances, extra-judicial executions, tortures, mass graves and overcrowded prisons.
De talar om försvinnanden, avrättningar utan rättegång, tortyr, massgravar och överfyllda fängelser.
EnglishWe have overcrowded prisons, extensive violence and increasing problems involving ex-prisoners' readjustment to society.
Vi har överfulla fängelser, utbrett våld och ökande problem med återanpassningen till samhället.
EnglishWe have overcrowded prisons, extensive violence and increasing problems involving ex-prisoners ' readjustment to society.
Vi har överfulla fängelser, utbrett våld och ökande problem med återanpassningen till samhället.
English. - (CS) Ladies and gentlemen, Bangladesh is one of the world's most overcrowded and poorest countries.
författare. - (CS) Mina damer och herrar! Bangladesh är ett av världens mest överbefolkade och fattigaste länder.
EnglishThe overcrowded, leaking boats which cross the Mediterranean under cover of darkness only too often end up at the bottom of the sea.
Överfyllda, bräckliga båtar som korsar Medelhavet i nattens mörker har slutat på havets botten.
EnglishIn Ireland it is particularly glaring, with the growth in our population and, indeed, as a result, overcrowded classrooms.
På Irland är detta särskilt tydligt, med vår befolkningstillväxt och de överfulla klassrum som följer av denna.
EnglishTwo hundred and fifty thousand people are being held in overcrowded camps with poor drinking water and medical supplies.
250 000 personer hålls fångna i överfulla läger där både dricksvatten och medicinska inrättningar är undermåliga.
EnglishIt is true that the prisons are overcrowded.
Fängelserna är överbefolkade, det är sant.
EnglishSick and deformed fish in overcrowded cages in coastal zones, in other words a new type of bio-industry, is something we do not want.
Sjuka och missbildade fiskar i överfulla burar längs kusterna, alltså en ny form av bioindustri, vill vi inte ha.
EnglishWe all know that the considerable increase in air traffic is the main underlying cause of overcrowded and saturated skies.
Vi vet alla att den avsevärda ökningen av flygtrafiken är den främsta orsaken till stockning och överbelastning av luftrummet.
English.- Some prisons are greatly overcrowded.
De måste använda ett kärl, ibland i en gemensam cell, och " slabba av sig" varje morgon.-Vissa fängelser är kraftigt överfulla.