angol-svéd fordítás erre a szóra: overcapacity

EN

"overcapacity" svéd fordítás

EN overcapacity
volume_up
{főnév}

overcapacity
volume_up
överkapacitet {hímn. és nőn.}
It also leads to overcapacity and the funding of this overcapacity.
Det leder också till överkapacitet och finansieringen av den överkapaciteten.
Here we have to deal with a substantial overcapacity in old refineries.
Där har vi att göra med en ordentlig överkapacitet på gamla raffinaderier.
We have a decided overcapacity in motor vehicles in the European Union.
Vi har en definitiv överkapacitet när det gäller motorfordon i Europeiska unionen.

Példamondatok a(z) "overcapacity" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.
Överkapaciteten för EU-flottan beräknades för några år sedan till ca 40 procent.
EnglishOvercapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
Överkapaciteten i fiskeflottorna runt om i EU leder till ett alltför stort uttag av fisk.
EnglishIn the case of structural overcapacity, this is a worldwide phenomenon.
När det gäller den strukturella överkapaciteten är detta ett globalt fenomen.
EnglishEconomic criteria should be the only guiding principles when overcapacity is being cut.
Endast ekonomiska kriterier ska vara avgörande vid en minskning av överskottskapacitet.
EnglishThirdly, we must find structural solutions to overcapacity in the fishing industry.
För det tredje måste vi finna strukturella lösningar på överkapaciteten inom fiskeindustrin.
EnglishThirdly, tackling over-capacity; we must find a solution to over-capacity.
För det tredje måste vi ta itu med överkapaciteten. Vi måste hitta en lösning på överkapaciteten.
EnglishWe have to resolve the overcapacity situation in the EU fisheries industry.
Man måste bryta överkapaciteten i EU: s fiskerinäring.
EnglishWe cannot talk in generalised terms about the overcapacity or the overfishing or the lack of compliance.
Vi kan inte tala om överkapaciteten, överfisket eller om bristen på efterlevnad i allmänna termer.
EnglishThe communication and accompanying Council regulation refer to the need to reduce overcapacity.
I meddelandet och den åtföljande rådsförordningen anger man att det finns ett behov av att minska överkapaciteten.
EnglishWe social democrats want to make it clear that one of the central problems is the outstanding overcapacity.
Vi socialdemokrater vill klargöra att den mycket stora överkapaciteten är ett av de centrala problemen.
EnglishWe need to reduce the overcapacity of certain fleets.
Vi måste minska överkapaciteten bland vissa flottor.
EnglishIn Sweden, patients may need to queue up for years, waiting for treatment for which there is overcapacity in other countries.
En försvårande omständighet är att det största ansvaret för detta vilar på medlemsstaterna.
EnglishThat has left us with a serious legacy of decay and decline with out-of-date structures and over-capacity in our water and sewage works.
Sammanhållningspolitiken måste bidra till att eliminera alla former av diskriminering.
EnglishJust look at the order books and the volume of investment, in spite of the worldwide overcapacity which has been mentioned.
Titta på orderböckerna och på investeringsvolymerna, oberoende av den nämna globala överkapaciteten.
EnglishI should just like to take up what Commissioner Špidla said about there being overcapacity in the sector - which is true of course.
Jag ska beröra det som kommissionsledamot Vladimir Špidla sade om överkapaciteten i branschen.
EnglishClearly this sector is suffering from an overcapacity for refining and the ageing of its production equipment.
Det stämmer att den sektorn lider av en överproduktion inom raffineringen och en delvis föråldrad produktionsapparat.
EnglishIndeed, the ICCAT Member States decided to target overcapacity of their fishing fleet in order to halve it by 2011.
Iccats medlemsstater beslutade faktiskt att rikta in sig på överkapaciteten i sina fiskeflottor och halvera denna till 2011.
EnglishI am fed up with this irresponsible and exploitative approach to the problems of overcapacity of EU vessels.
Jag är trött på ansvarslösheten och det hänsynslösa utnyttjandet i sättet att angripa problemet med överkapaciteten hos EU:s fartyg.
EnglishI am fed up with this irresponsible and exploitative approach to the problems of overcapacity of EU vessels.
Jag är trött på ansvarslösheten och det hänsynslösa utnyttjandet i sättet att angripa problemet med överkapaciteten hos EU: s fartyg.
EnglishWe need to see this happening also in the other Member States such as Italy, in particular, which suffers from a significant overcapacity.
Det här måste ske även i de andra medlemsstaterna och särskilt i Italien där överkapaciteten är betydande.