angol-svéd fordítás erre a szóra: overbooking

EN

"overbooking" svéd fordítás

EN overbooking
volume_up
{főnév}

overbooking (és: double-booking)
volume_up
överbokning {hímn. és nőn.}
Subject: Overbooking in passenger air transport
Angående: Överbokning av flygpassagerare
However, it is a fact that people still complain about over-booking.
Det är dock ett faktum att människor fortfarande klagar på överbokning.
It is even less fun if you become the victim of overbooking.
Det är ännu tråkigare att utsättas för en överbokning.

Példamondatok a(z) "overbooking" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEach year, in Europe alone, 250 000 people are victims of overbooking.
Bara i Europa blir 250 000 människor offer för överbokningar per år.
EnglishWhen there is an overbooking, what harm is done to the passenger?
När det har skett överbokningar, vilka skador drabbar då passageraren?
EnglishI must say, for example, that we were pleased to observe a sharp decline in the practice of overbooking.
Ni har dock rätt i att de händelser som ägde rum i somras också måste beaktas.
EnglishIt was high time to draw up better regulations, particularly with regard to overbooking.
Framför allt på området för överbokningar var det hög tid att man utvecklade en bättre lagstiftning.
EnglishI must say, for example, that we were pleased to observe a sharp decline in the practice of overbooking.
Jag måste till exempel säga att det var med glädje vi noterade att överbokningarna har minskat kraftigt.
EnglishThe question of compensation in the event of overbooking flights is not a matter for the EU or the European Parliament.
Frågan om kompensation vid överbokningar på flyg är ingen fråga för EU eller Europaparlamentet.
EnglishThis phenomenon, already known by its English name, overbooking, represents a serious inconvenience for those affected.
Denna företeelse, som redan gjort sig känd under det engelska namnet overbooking, innebär ett stort missnöje för de drabbade passagerarna.
EnglishThis phenomenon, already known by its English name, overbooking, represents a serious inconvenience for those affected.
Denna företeelse, som redan gjort sig känd under det engelska namnet overbooking , innebär ett stort missnöje för de drabbade passagerarna.
EnglishThe overbooking phenomenon has been accentuated by the deregulation of the air sector and fierce competition between companies.
Fenomenet med överbokningar har blivit tydligare efter avregleringen av flygresemarknaden och den bittra konkurrens som bolagen ägnar sig åt.
EnglishI am not now questioning overbooking - which will also at some stage have to be reviewed - but I am questioning the authorized figure.
Jag ifrågasätter inte nu överbokningen i sig - som man också kommer att vara tvungen att revidera någon gång - men däremot den tillåtna siffran.
EnglishThis also places a measure of pressure on airlines to be more sensitive in their use of the overbooking system, necessary as it is.
Detta är också en påtryckningsåtgärd på flygbolagen för att de skall vara mer försiktiga med att använda överbokningssystemet, även om det är nödvändigt.
EnglishIt is also clear that the practice of overbooking has in many cases revealed its limitations and proved that it is used as a commercial tool.
Det är också tydligt att överbokningspraxisen i många fall har avslöjat sina begränsningar och visat att den används som ett kommersiellt verktyg.
EnglishThis also places a measure of pressure on airlines to be more sensitive in their use of the overbooking system, necessary as it is.
En bidragande effekt av förordningen kommer att bli att klyftan när det gäller konkurrensvillkor minskar mellan lågprisflygbolagen och de traditionella flygbolagen.
EnglishMr President, many users' and consumers' associations have echoed the dissatisfaction of passengers who have fallen victim to overbooking practices.
Herr ordförande! Många användar- och konsumentorganisationer har gett uttryck för missnöjet hos de passagerare som har drabbats av överbokningsmetoder.
EnglishOn the one hand, it tries to ensure that the practice of overbooking does not constitute a purely commercial practice but is restricted to a flexibility practice.
Å ena sidan försöker man se till att överbokningspraxisen inte utgör en rent affärsmässig praxis, utan begränsas till att vara en flexibel praxis.
EnglishSubject: Non-implementation of Regulation (EC) No 261/2004 on air passengers' rights in the event of overbooking, delays or cancellations
Angående: Bristande efterlevnad av förordning (EG) nr 261/2004 om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar
EnglishMr President, the Commission currently receives fewer complaints about overbooking than before the compensation levels were raised by Regulation (EC) No 261/2004.
kommissionens vice ordförande. - (FR) Herr talman! Kommissionen får färre klagomål på överbokningar nu än innan kompensationsnivåerna höjdes genom förordning (EG) nr 261/2004.
EnglishHe mentioned, too, a separate problem of overbooking hotel rooms and plane seats, which has been highlighted tonight by the problems of MEPs coming to Strasbourg.
Han nämnde också problemet med överbokningar av hotell och flygstolar, något som har uppmärksammats i kväll med de problem som ledamöter av Europaparlamentet har med att komma till Strasbourg.
EnglishFor all passengers, the right to a refund of the current price in the event of cancellation, overbooking or serious delay in the journey of at least two hours will now be a reality.
För alla resenärer kommer det nu att bli möjligt att få ersättning för det aktuella biljettpriset om att en resa ställs in, överbokas eller blir starkt försenad med åtminstone 2 timmar.
EnglishDoes the Council intend to undertake any new initiative to deal with the problem of the growing number of passengers who are becoming victims of the practice of overbooking at EU airports?
Ämnar rådet genomföra något nytt initiativ för att ta itu med problemet med det växande antal passagerare som blir offer för det överbokningssystem som tillämpas på Europeiska unionens flygplatser?