angol-svéd fordítás erre a szóra: overbooked

EN

"overbooked" svéd fordítás

EN overbooked
volume_up
{melléknév}

overbooked

Példamondatok a(z) "overbooked" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI almost did not get on the flight because it was overbooked.
Jag kom nästan inte med flyget eftersom det var överbokat.
EnglishThe days of waiting helplessly while airlines cancelled, delayed and overbooked flights will soon be over.
Dagar av hjälplös väntan då flyglinjer ställts in, försenats och överbokats kommer snart att vara över.
EnglishThe last time I attempted to get back to Aberdeen because I could not get to Inverness, it was also overbooked.
Förra gången jag försökte komma tillbaka till Aberdeen eftersom jag inte kunde komma till Inverness, det var också överbokat.
EnglishWe are therefore only too well aware of overbooked, delayed flights and poor service, as well as the resultant frustration.
Vi känner alltså bara alltför väl till överbokade och försenade flygningar, dålig service och den frustration detta medför.
EnglishWe are therefore only too well aware of overbooked, delayed flights and poor service, as well as the resultant frustration.
Det skulle förhoppningsvis också leda fram till mer förnuftiga avgångstider och tydlig kompensation till passagerare när planen inte avgår i tid.
EnglishThere are very good airline companies - as most of them are, in fact - which, when they have overbooked, take the initiative to offer compensation themselves.
Det finns mycket bra flygbolag - det är de flesta - som av sig själva erbjuder en kompensation vid överbokning.
EnglishThere are apparently other airline companies, however, who fail to inform their passengers that they have a right to compensation where flights are overbooked.
Men det finns också flygbolag som inte gör passageraren uppmärksam på att han har rätt till kompensation vid överbokning.
EnglishIt was overbooked.
EnglishAir France has done this repeatedly; yesterday two of my colleagues with confirmed tickets were thrown off because the flight had been overbooked.
Air France har gjort detta upprepade gånger; i går kastades två av mina kolleger med bekräftade biljetter av på grund av att flygningen hade överbokats.
EnglishThe regulation covers journeys of more than 250 kilometres and gives bus and coach passengers the right to claim compensation if journeys are cancelled, overbooked or delayed by more than two hours.
Förordningen omfattar resor på sträcker över 250 kilometer och ger busspassagerarna rätt att kräva ersättning om resan ställs in, överbokas eller försenas i mer än två timmar.