angol-svéd fordítás erre a szóra: overblown

EN

"overblown" svéd fordítás

EN overblown
volume_up
{melléknév}

overblown
overblown

Szinonimák (angolul) a(z) overblown szóra:

overblown

Példamondatok a(z) "overblown" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI am worried that Europe is again in danger of creating an overblown bureaucracy that is incapable of taking action.
Jag befarar att Europa åter riskerar att få en uppblåst myndighetsapparat som är oförmögen att agera.
EnglishAn overblown and unnecessary taxation rate often endangers sustained business and can even end it.
En tung och onödig beskattning äventyrar ofta en verksamhet på sikt och kan rentav tvinga till nedläggning av företaget.
EnglishThe overblown financial system and its speculative action and lack of transparency were what caused the financial crisis.
Det uppblåsta finansiella systemet och dess spekulativa verksamhet och bristande insyn var orsaken till finanskrisen.
EnglishThe overblown fantasies of NATO as the world's police force have been discarded and that certainly represents a certain amount of progress.
Natos alltför uppumpade fantasier som världens polisstyrka har övergivits och det är definitivt ett visst framsteg.
EnglishPeople still have it firmly in their heads that everything that comes out of Europe is irrelevant, overblown in scope and centralistic.
Det är fortfarande fast rotat i människors tankar att allt som kommer från EU är irrelevant, överdrivet och centralstyrt.
EnglishHow can this budget continue in the long term to fulfil the function it fulfils at present if it is talked about in such overblown terms?
Hur kan den här budgeten på lång sikt fortsätta fylla den funktion som den har just nu om det talas så överdrivet om den.
EnglishThis is Chinese overblown response, just as Sarkozy's mention of 'cleaning the suburbs out with a high pressure hose' was an overblown response.
Här är det fråga om en kinesisk överreaktion, precis som Nicolas Sarkozys kommentar om att ”rensa upp i förorterna med högtrycksspruta” var en överreaktion.
EnglishTherefore I would like to ask the Commissioner whether she regards such overblown bureaucracy as a hindrance to the free movement of people in the European Union.
Därför skulle jag vilja fråga kommissionsledamoten om hon anser att en sådan överdådig byråkrati utgör ett hinder för den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen.