angol-svéd fordítás erre a szóra: oil and gas

EN

"oil and gas" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "oil and gas".

Hasonló fordítások a(z) "oil and gas" szóra svédül

oil főnév
to oil ige
and kötőszó
Swedish
gas főnév
to gas ige

Példamondatok a(z) "oil and gas" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt least it gives some structure and legal certainty to the oil and gas trade.
Det ger åtminstone någon sorts struktur och rättssäkerhet i olje- och gashandeln.
EnglishPerhaps the same applies to oil and gas; there is work to be done there too.
Kanske samma sak gäller olja och gas. Det finns mycket att göra på det området också.
English- Mr President, there is a lot more to mysterious Turkmenistan than just oil and gas.
- (EN) Herr talman! Det mystiska Turkmenistan är så mycket mer än bara olja och gas.
EnglishUzbekistan is a country with abundant natural resources, including oil and gas.
Uzbekistan är ett land med rika naturresurser, bland annat olja och gas.
EnglishTurkmenistan, a republic in Central Asia, is blessed with generous oil and gas reserves.
Turkmenistan, en republik i Centralasien, rikt begåvad med olje- och gasreserver.
EnglishToday 80% of the EU's energy is produced using fossil fuels, mainly oil and gas.
I dag produceras 80 procent av EU:s energi från fossila bränslen, i huvudsak olja och gas.
EnglishWe want to know what we can do about reducing our dependence on imported oil and gas.
Vi vill veta vad vi kan göra för att minska vårt beroende av importerad olja och gas.
EnglishOn the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Å ena sidan är de källor till olja och gas, samt en källa till förnybar energi.
EnglishThose countries that burn oil or gas themselves should not prohibit us from burning peat.
Länder som själva eldar med olja eller gas får inte förbjuda oss att elda med torv.
EnglishMany of them do not wish to be dependent on Russia for supplies of oil and gas.
Många av dem vill inte vara beroende av Ryssland när det gäller tillgång till olja och gas.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Som vi vet blir EU i allt högre grad beroende av länder som levererar olja och gas till oss.
EnglishEurope is seriously considering whether it can be dependent on Russian oil and gas.
EU överväger allvarligt om man kan vara beroende av rysk olja och gas.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Som vi vet ökar EU:s beroende av länder som levererar olja och gas.
EnglishThere is also a lack of solidarity in contacts with external oil and gas suppliers.
Det råder också en brist på solidaritet i kontakterna med externa olje- och gasleverantörer.
EnglishWind energy is competitive with coal, oil and gas, and the fuel is free.
Vindenergi kan konkurrera med kol, olja och gas, och bränslet är gratis.
English(HU) Food and water have acquired the same strategic value as oil and gas.
(HU) Mat och vatten har fått samma strategiska värde som olja och gas.
EnglishRomania has considerable natural resources – oil, natural gas, coal, iron, copper and bauxite.
Rumänien har stora naturtillgångar – olja, naturgas, kol, järn, koppar och bauxit.
EnglishAt present, Member States' negotiations on supplies of Russian oil and gas are bilateral.
För närvarande är medlemsstaternas förhandlingar om rysk olje- och gasförsörjning bilaterala.
EnglishRussia's control of oil and gas has made us hostages to the Kremlin.
Rysslands kontroll över olja och gas har gjort oss till Kremls fångar.
EnglishInstead, it has started a race to exploit Arctic oil and gas reserves.
I stället har en kapplöpning för att exploatera de arktiska olje- och gasreserverna inletts.

Más szótárak

English
  • oil and gas

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.