angol-svéd fordítás erre a szóra: oil age

EN

"oil age" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "oil age".

Hasonló fordítások a(z) "oil age" szóra svédül

oil főnév
to oil ige
age főnév
to age ige

Példamondatok a(z) "oil age" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHumanity has gone from the wood age to the coal age, then to the oil age.
Mänskligheten har gått från träåldern till kolåldern, och sedan till oljeåldern.
EnglishThe only answer is to initiate change in order to bring the oil age to an end.
Här bör vi upphäva alla former av bidrag och skatteincitament för oljeraffineringssektorn och konsumenterna.
EnglishOur proposals are particularly concerned with the age of oil tankers.
Våra förslag avser bl.a. oljetankrarnas ålder.
English(Laughter) It's ideas, it's innovation, it's technology that will end the age of oil, long before we run out of oil.
(Skratt) Det är idéer, innovationer och teknologi som kommer att avsluta oljans era, långt innan oljan sinar.
EnglishThe oil age will also come to an end, not because of a lack of oil, but because we will move on to the age of fusion or of hydrogen.
Oljeepoken kommer också att nå sitt slut, men inte på grund av brist på olja, utan därför att vi går in i en era av fusion eller väte.
EnglishWe have to bring the oil age to an end – we simply have to – but that means change, and therefore we also need leadership for change.
Vi behöver få ett slut på oljeperioden – vi måste det helt enkelt – men detta innebär förändring, och därför behöver vi också ett ledarskap för förändringen.
EnglishThe issue of energy is going to become crucial in a post-oil age as far as guaranteeing environmentally-friendly economic development and social progress is concerned.
När oljan tar slut kommer energifrågan att bli avgörande för att garantera en miljövänlig ekonomisk utveckling och sociala framsteg.
EnglishCoal, nuclear fusion - and in the long term nuclear fusion plus fission - are the only energy sources dense enough to save us as the oil age comes to an end.
Kol, kärnfusion - och på längre sikt kärnfusion plus fission - är de enda energikällor som är tillräckligt täta för att rädda oss när oljeåldern tar slut.
EnglishThe states belonging to the Gulf Cooperation Council are undoubtedly important trading partners, particularly because they possess the basic raw material of our age - oil.
Staterna som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd är utan tvekan viktiga handelspartners, särskilt som de är i besittning av vår tids grundläggande råmaterial - olja.

Más szótárak

English
  • oil age

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.