angol-svéd fordítás erre a szóra: oh yes

EN

"oh yes" svéd fordítás

SV
EN

oh yes {indulatszó}

volume_up

Hasonló fordítások a(z) "oh yes" szóra svédül

to oh ige
oh indulatszó
Swedish
yes főnév
yes határozószó
Swedish
yes indulatszó
Swedish

Példamondatok a(z) "oh yes" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOh yes, I know – education and training are subject to the subsidiarity principle.
Ja, jag vet – allmän utbildning och yrkesutbildning faller under subsidiaritetsprincipen.
EnglishYou have to cut it out, bring it back home, cut it up, look inside and say, "Oh yes, it does have gas."
Man måste skära ut den, ta med den hem, skära upp den, titta inuti och säga: "Jo, det finns bensin."
EnglishOh yes, live a long life but there would be no glory.
Jo, om han levt länge så hade han inte haft någon ära.
EnglishOh yes, that is something we have long been calling for, but you have never paid any attention.
Ja, detta är något som vi har efterlyst länge, men ni har aldrig brytt er om det. Alla dessa sektorer måste engagera sig.
EnglishÄnd, oh, yes, and David, thank you for your absolute joy.
Och tack, David, för din stora glädje.
English"Oh, yes.
"De säger, "Måste jag lämna ifrån mig en?"
EnglishOh, yes, it was the protection of forests.
Javisst ja, det var att skydda skogarna.
EnglishOh, yes. we have to pack all the equipment.
Ja, vi måste packa all min utrustning.
EnglishAB: Yes? Oh, one more, one more three-digit number please.
EnglishAt the very last minute we were told 'Oh yes, you were quite entitled to be consulted, it is a joint responsibility for the Parliament '.
I absolut sista minuten blev vi tillsagda " Javisst ja, ni hade ju rätt att bli hörda, parlamentet har samansvar ".
EnglishAnd, oh yes, if you wanted, he would give you a haircut -- short on the sides, long in the back -- and pull your tooth while he was at it.
Och o ja, om du ville, klippte han dig -- kort på sidorna, långt där bak -- och drog ut din tand när han ändå höll på.
EnglishThere is a little game of 'oh yes it is, oh no it isn't' going on here: Mr Weber says it is true, Mr Kallas says it is not.
Det pågår ett litet ”ja, så är det - nej så är det inte”-spel här. Hubert Weber påstår att det är sant och Siim Kallas att det inte är det.
EnglishOh, yes, I knew all along.
EnglishOh yes, it is very clear!
EnglishOh yes this is... this is big
EnglishOh, yes, fascinating trade.
EnglishOh, yes, this Europe of yours, more democratic, more transparent, closer to its citizens, is off to a good start – with a cover-up.
Åh ja, detta ert Europa, mer demokratiskt, mer genomblickbart, närmare sina medborgare, har gett sig av med en bra start – med ett kamouflage.
EnglishOh, yes, it was terrifying.
EnglishOh, yes, to Brenda Mooney.
EnglishOh yes, oh yes!