angol-svéd fordítás erre a szóra: ofthe

EN

"ofthe" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "ofthe".

Példamondatok a(z) "ofthe" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnthropogenic climate change is one of the most complex and politically contested environmental issues of our times.
Vetenskapen har länge varit en integrerad del av det klimatpolitiska landskapet.
EnglishFortunately, Jim, the fate ofthe company doesn't depend on one man.
Lyckligtvis, Jim, beror kompaniets öde inte på en man.
EnglishYou dig them out ofthe hills and protect that airfield.
Gräv fram dem ur bergen och skydda flygfältet.
EnglishOn the otherside ofthe dark waters.
På andra sidan av det mörka vattnet.
EnglishYou' ll be taking care ofthe wounded.
EnglishAll faces ofthe same man.
EnglishThat's west ofThe Grotto.
EnglishCouncil and Commission, I trust that you will call the Vietnamese authorities to account for these matters via the global forum ofthe UN Commission on Human Rights.
Frågan lyder: Är vi överens om att vi, när vi talar om ” mänskliga rättigheter ”, även avser civila och politiska rättigheter?
EnglishThe success of the latter in many areas means that supporters of the old Soviet system now appear to have no real chance any more of being elected in Russia.
Om denna lyckas på bred front betyder det att förespråkare av det gamla Sovjetsystemet nu inte verkar ha någon verklig möjlighet längre att bli valda i Ryssland.
EnglishThe West, and the European Union in particular, has not tolerated Milošević’s oppression, displacement and killing of some of the Albanian speaking population in particular.
Väst, och framför allt EU, har inte tolererat Miloševićs förtryck, fördrivningar och mord på framför allt personer ur den albansktalande befolkningen.

Más szótárak

English
  • ofthe

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.