angol-svéd fordítás erre a szóra: often thought

EN

"often thought" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often thought".

Hasonló fordítások a(z) "often thought" szóra svédül

often határozószó
thought főnév
thought ige
to think ige

Példamondatok a(z) "often thought" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI've often thought about what going home would mean after all this.
Jag har ofta undrat hur det skulle kännas att återvända hem efter allt.
EnglishUnfortunately it is still too often thought that employment is linked solely to economic growth.
Tyvärr tror man fortfarande i för hög grad att sysselsättning exklusivt är förbundet med ekonomisk tillväxt.
EnglishHowever, I have often thought that development cooperation is one area in which we could improve our cooperation.
Jag har dock ofta ansett att utvecklingssamarbetet är ett område inom vilket vi skulle kunna förbättra vårt samarbete.
EnglishWhat is at issue here is a tradition, not the invalidity of security policy, as surprisingly often seems to be thought.
Det är verkligen fråga om en tradition, inte en säkerhetspolitisk invaliditet, vilket man förvånansvärt ofta tycks tro.
EnglishI have often thought that this report was going to outlast her mandate, for that is nearly how long it has been on the table.
Jag har ofta undrat om detta betänkande skulle låta vänta på sig längre än hennes mandat, för nästan så länge har det varit på gång.
EnglishIt is often thought that regional culture has to be an amateur movement, whereas a professional movement should be given strong financial support.
Ofta tänker man sig att regional kultur måste utövas av amatörer, medan professionella utövare bör åtnjuta rejält ekonomiskt stöd.
EnglishI come from a southern country and to tell you the truth I have very often thought: 'Who could silence that lawnmower next door!
Jag kommer från ett land i söder och sanningen är den att jag vid många tillfällen tänkt: "den som ändå kunde få tyst på gräsklipparen jag har vid min sida!
EnglishI come from a southern country and to tell you the truth I have very often thought: 'Who could silence that lawnmower next door!
Jag kommer från ett land i söder och sanningen är den att jag vid många tillfällen tänkt: " den som ändå kunde få tyst på gräsklipparen jag har vid min sida!
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is often thought fashionable to bemoan the supposedly poor performances of European industry.
Herr ordförande, herr kommissionär, mina kära kolleger! Det hör ofta till att man beklagar sig över den europeiska industrins förmodade bedrövliga resultat.

Más szótárak

English
  • often thought

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.