angol-svéd fordítás erre a szóra: often than not

EN

"often than not" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often than not".

Hasonló fordítások a(z) "often than not" szóra svédül

often határozószó
than kötőszó
than prepozíció
Swedish
not határozószó
Swedish

Példamondatok a(z) "often than not" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMore often than not, it turns out that there are no women at all in top posts.
Det visar sig ju oftast att det inte finns några kvinnor på topposterna.
EnglishThis may happen more often than we think but fortunately this was noticed on this occasion.
Detta kanske inträffar oftare än vi tror, men lyckligtvis uppmärksammades det nu.
EnglishWe do not arbitrate disputes and more often than not, we leave the review up.
Vi avgör inte konflikter och oftast låter vi recensionen vara kvar.
EnglishIn general, larger companies are selected more often than smaller ones.
I allmänhet hamnar större bolag i högre grad än mindre bolag i ett urval.
EnglishMore often than not, it is exclusively men who carry out the final evaluation.
Vem skall slutligen bedöma den nämnda shortlisting som utarbetas?
EnglishMore often than not, it is exclusively men who carry out the final evaluation.
Det är oftast uteslutande män som får göra den sista bedömningen.
Englishthe latter are, more often than not, the reason for the unsustainable rise in production costs.
Dessa förutsättningar leder ofta till en ohållbar ökning av produktionskostnaderna.
EnglishUnfortunately, more often than not, the jobs are poorly paid and insecure.
Arbeten som tyvärr i många fall både är dåligt betalda och osäkra.
EnglishLong working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
Långa arbetsveckor är ofta baserade på en skenbar valfrihet.
EnglishMore often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
Man var oftast friskare innan läkaren tillkallades än efter.
EnglishMore often than not, great advances have followed serious crises.
De stora framstegen har oftast skett till följd av svåra kriser.
EnglishWhat we want to do here is open up the opportunity for small businesses to use the market more often than before.
Vi vill göra det möjligt för små företag att utnyttja marknaden oftare än förut.
EnglishMore often than not it is attributable to the fact that we have very complex fisheries in Community waters.
För det mesta beror det på att vi har ett mycket komplext fiske i gemenskapens vatten.
EnglishThey are sometimes bound by love, but more often than not by fear.
Ibland är de bundna av kärlek, men allra oftast av rädsla.
EnglishIf they are beyond you, you are in a downward spiral to poverty and, more often than not, to death.
Om de är utom räckhåll hamnar man i en nedåtgående spiral mot fattigdom och oftast även mot döden.
EnglishLearning foreign languages is a real struggle for adults but for children it is more often than not a game.
Att lära sig främmande språk är en riktig kamp för vuxna, men för barn är det snarast en lek.
EnglishInternational interests then come to dominate more often than not.
Internationella intressen är då oftast de dominerande.
EnglishIt is more often than not Parliament which is the driving force behind the European Union in social policy.
Det är oftast parlamentet som är den drivande kraften bakom Europeiska unionens socialpolitik.
EnglishThe proposals are more often than not about control and repression.
Förslagen handlar oftast om kontroll och repression.
EnglishIt is well known that lung cancer occurs up to five times more often than all other types of cancer combined.
Det är välkänt att lungcancer är fem gånger vanligare än alla andra cancerformer tillsammans.

Más szótárak

English
  • often than not

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.