angol-svéd fordítás erre a szóra: often seen

EN

"often seen" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often seen".

Példamondatok a(z) "often seen" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOften we have seen a desire to create martyrs rather than activist action.
Vi har ofta sett en önskan om att skapa martyrer snarare än aktiviståtgärder.
EnglishI have often seen Mr Ferber leave the Chamber under similar circumstances.
Jag har ofta sett Markus Ferber lämna kammaren under liknande omständigheter.
EnglishWhat you have seen this time will be seen more often in the future.
Det ni har sett den här gången, det kommer ni att få se allt oftare i framtiden.
EnglishThe network contacts with the students are often seen as a chance to challenge.
Nätkontakten med studenterna ser de ofta som en chans till utmaning.
EnglishDevelopment policy is often seen as some kind of post-colonial deal that eases our conscience.
Detta är frågor som berör oss alla, och min grupp stöder därför betänkandet.
EnglishThe phrase that comes to mind is one often seen on a schoolboy’s report: ‘could do better’.
Den mening som kommer i åtanke är den som man ofta ser på en skolpojkes betyg: ”kan bättre”.
EnglishLifelong learning, as such, is often seen only as a necessary regeneration of the workforce.
Livslång utbildning ses ofta bara som en i och för sig nödvändig förnyelse av arbetskraften.
EnglishHe is following Northland Resources economic situation with large interest and can often be seen in media.
Han följer händelserna kring Northland med stort intresse och syns ofta i media.
EnglishThe phrase that comes to mind is one often seen on a schoolboy’ s report: ‘ could do better’.
Den mening som kommer i åtanke är den som man ofta ser på en skolpojkes betyg: ” kan bättre ”.
EnglishBut what we have often seen in recent years was the very opposite!
Vad vi ofta har gjort under de senaste åren, är dock det motsatta!
EnglishAll too often, we have seen accidents caused by tired drivers.
Vi har alltför ofta upplevt olyckor som orsakats av trötta chaufförer.
EnglishI have often seen Mr Ferber leave the Chamber under similar circumstances.
Vi vann inte omröstningen mot Strasbourg, och jag erkänner mig för tillfället besegrad på denna punkt.
EnglishThis is a feature we have often seen in the process of privatisation.
Detta är en aspekt som vi ofta ser i privatiseringsprocessen.
EnglishDuring my career, I have often seen conflicts within my party.
Jag har upplevt många konflikter inom mitt parti under min karriär.
EnglishCertain fish-farming activities are indeed very often seen as polluting or are thought to harm the environment.
I många fall anses vissa former av vattenbruk förorena eller försämra livsmiljön.
EnglishDevelopment policy is often seen as some kind of post-colonial deal that eases our conscience.
Man ser ofta på utvecklingspolitik som en slags postkolonial uppgörelse som ska lätta våra samveten.
EnglishSo often we have seen a high price paid in human lives.
Vi har mycket ofta fått se ett högt pris betalas i form av människoliv.
EnglishToo often we have seen abuses in the system which puts couples' wishes before the child's interests.
Vi har alltför ofta sett missbruk av systemet, då parens önskemål sätts framför barnets bästa.
EnglishIt is unfortunate that the Northern Dimension has often been seen as an issue internal to Finland.
Det är olyckligt att den nordliga dimensionen många gånger uppfattats som en intern finsk fråga.
EnglishToo often we have seen abuses in the system which puts couples ' wishes before the child's interests.
Vi har alltför ofta sett missbruk av systemet, då parens önskemål sätts framför barnets bästa.

Más szótárak

English
  • often seen

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.