angol-svéd fordítás erre a szóra: often rely

EN

"often rely" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often rely".

Hasonló fordítások a(z) "often rely" szóra svédül

often határozószó
to rely ige
Swedish

Példamondatok a(z) "often rely" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishStudents often rely on using their vehicle in the EU Member State where they are studying.
Studerande är ofta beroende av att använda sina motorfordon i det EU-medlemsland där de studerar.
EnglishParents in Europe often rely on the assumption that if a toy is in the shops then it will not be harmful to children.
Föräldrarna i EU förutsätter ofta att en leksak inte är farlig för barn om den går att köpa i affären.
EnglishWe would all like to see only safe children's toys on the market and therefore we often rely on the CE marking.
Vi skulle alla vilja att det bara fanns säkra leksaker på marknaden och därför förlitar vi oss ofta på CE-märkningen.
EnglishWithout any doubt, this leaves domestic workers in a precarious position, and very often they have to rely on the goodwill of employers.
Utan tvivel försätter detta hushållsarbetarna i en otrygg situation, och mycket ofta måste de förlita sig på arbetsgivarnas goda vilja.
EnglishPoor sections of the population are especially affected by the reduction in biodiversity and the loss of ecosystems, as they often rely on natural products in order to survive.
Fattiga delar av befolkningen berörs särskilt av den minskade biologiska mångfalden och förlusten av ekosystem, eftersom de ofta är beroende av naturliga produkter för att överleva.

Más szótárak

English
  • often rely

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.