angol-svéd fordítás erre a szóra: often refer

EN

"often refer" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often refer".

Hasonló fordítások a(z) "often refer" szóra svédül

often határozószó
to refer ige

Példamondatok a(z) "often refer" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.
I Tjeckien kallar ni ofta Lissabonfördraget för ett nödvändigt ont.
EnglishMember States often refer to financial issues and financial difficulties.
Medlemsstaterna hänvisar ofta till finansiella problem och svårigheter.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we often refer – and rightly so – to the Europe of the citizens.
Herr talman, mina damer och herrar! Vi talar ofta och med rätta om medborgarnas Europa.
EnglishThe dictionary will often also refer to various papal encyclicals for possible uses of the word.
Sedan står det i lexikonet ofta också att man redan kan kontrollera detta i diverse påvliga cirkulär på det sociala området.
EnglishIt is naïve and misguided to believe that the more often we refer to the Constitution the more we will boost its chances for resuscitation.
Det är naivt och missriktat att tro att ju mer vi hänvisar till konstitutionen, desto större chanser har den att återuppstå.
EnglishThe human rights that we so often refer to in other circumstances are being seriously jeopardised by this type of child abuse.
De mänskliga rättigheter, som vi så ofta hänvisar till under andra omständigheter, äventyras allvarligt av denna typ av övergrepp mot barn.
EnglishAs we often refer to the crisis of 1929, let us look by way of comparison at the example of Roosevelt's New Deal, which spent 3.5% of GDP over seven years.
Eftersom vi ofta hänvisar till krisen 1929 kan man som en jämförelse se på Roosevelts New Deal, som kostade 3,5 procent av BNP under sju år.
EnglishSuch a convention should at last spell out the shared values that we so often refer to and define them carefully in formal terms, particularly for the sake of the Mediterranean countries.
I denna konvention kan de delade värderingar som vi så ofta hänvisar till äntligen redovisas, och de bör definieras noggrant i formella termer, i synnerhet för Medelhavsländernas skull.

Más szótárak

English
  • often refer

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.