angol-svéd fordítás erre a szóra: often needed

EN

"often needed" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often needed".

Hasonló fordítások a(z) "often needed" szóra svédül

often határozószó
needed ige
to need ige
need főnév

Példamondatok a(z) "often needed" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis type of legislation is therefore needed, and often it is only minor measures that are required.
Därför behövs den här typen av lagstiftning, och ofta är det bara små åtgärder som behövs.
EnglishA new Page Style is often needed, for example because the header changes as the text moves on to a new chapter.
Ofta behövs en ny sidformatmall, t.ex. därför att sidhuvudet ska ändras vid kapitelväxling.
EnglishSo, ladies and gentlemen, often, all that is needed is a boost of this kind to bring about change.
Mina damer och herrar! Ofta räcker det med lite hjälp på traven av det här slaget för att sätta bollen i rullning.
EnglishAnimals are often needed for this research.
Ofta måste djur användas i denna forskning.
EnglishAt the same time, however, State aid is often needed, because we frequently have to cope with unfair competition from third countries.
Men samtidigt behövs det många gånger statligt stöd, eftersom vi ofta måste klara illojal konkurrens från tredjeländer.
EnglishThis network enables people who often needed help themselves in the past to support those who are currently in difficulty.
Detta nätverk möjliggör för personer som ofta själva behövt hjälp i det förflutna att stödja dem som för närvarande befinner sig i svårigheter.
EnglishThis network enables people who often needed help themselves in the past to support those who are currently in difficulty.
Det måste bli ett långsiktigt åtagande – men låt oss hoppas att det inte blir alltför långsiktigt, utan att situationen löser sig på medellång sikt.
EnglishThe concept of the Blue Card will mean that highly qualified and often desperately needed workers will be attracted away from their countries of origin.
Blåkortskonceptet kommer att innebära att högkvalificerade arbetstagare, som det ofta finns ett oerhört stort behov av att behålla, kommer att lockas bort från sina ursprungsländer.

Más szótárak

English
  • often needed

Még több a angol-magyar szótárban.