angol-svéd fordítás erre a szóra: often goes

EN

"often goes" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often goes".

Példamondatok a(z) "often goes" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt often goes very far in asserting certain concepts that have yet to be realised.
Man går ibland mycket långt när man hävdar vissa begrepp som ännu inte har genomförts.
EnglishIt often goes deeper than the wording of the agreement or the letter of the law.
Ofta är det viktigare än själva texten i avtalet eller lagen.
EnglishThe bad news is that, more and more often, work goes undeclared.
Den dåliga nyheten: Det arbetas, men allt oftare svart.
EnglishThe aid which we provide in this area often goes unnoticed.
Vår hjälp blir ofta inte synligt inom detta område.
EnglishThe path to self-employment often goes in stages.
Övergången till egenföretagande sker ofta stegvis.
EnglishThis is also true of child prostitution and trafficking in women, and the trade in organs which often goes with them.
Det gäller även barnprostitution och handel med kvinnor och den organhandel som ofta hör samman med detta.
EnglishIt often happens, when someone goes from being leader of the opposition to being Prime Minister, that their personality changes.
Det händer ofta, när någon blir premiärminister efter att ha varit oppositionsledare, att hans personlighet förändras.
EnglishIndeed, fear, shame and the limited access to public services explain all too often why some violence goes unreported.
Faktum är att rädsla, skam och begränsad tillgång till samhällstjänster alltför ofta är förklaringen till att en del våldshandlingar inte anmäls.
EnglishRegarding the European Union, I know that we are wonderful for donating aid to where it is needed, but it often goes through NGOs.
När det gäller Europeiska unionen vet jag att vi är utmärkta på att ge hjälp där den behövs, men den går ofta genom icke-statliga organisationer.
EnglishVery often, that goes wrong; perhaps you all still recall the European Union’s staunch support for Russia’s President Yeltsin at a time when he was an alcoholic.
Det blir ofta fel och ni kanske alla minns EU:s trogna stöd till Rysslands president Boris Jeltsin när han var alkoholist.
EnglishCommissioner, you know full well that, in the country we both come from, money often goes to cover wages rather than to protect the Natura 2000 network.
Herr kommissionsledamot! Ni vet mycket väl att det i vårt hemland ofta händer att pengar går till löner i stället för till skyddet av Natura 2000-nätet.
EnglishVery often, that goes wrong; perhaps you all still recall the European Union’ s staunch support for Russia’ s President Yeltsin at a time when he was an alcoholic.
Zimbabwiska myndigheter har till exempel under de senaste 18 månaderna tvingat två tidningar som uttryckt sig kritiskt att lägga ned sin verksamhet.
EnglishThis is definitely the wrong road, because under torture, people will confess to things they did not do, while the real perpetrator very often goes unpunished.
Det är definitivt fel väg att gå, eftersom människor under tortyr erkänner saker som de inte är skyldiga till, medan de verkliga förövarna mycket ofta förblir ostraffade.
EnglishA lack of such dialogue often goes beyond individual incidents and leads to real wars, in which religion conceals other, more complex reasons for conflict.
Det är bristen på en sådan dialog som ofta ligger bakom enskilda incidenter och regelrätta krig där religionen får vara täckmantel för andra, mer komplexa orsaker till konflikt.
EnglishIn conclusion, I should like to thank the rapporteur for highlighting the role of spatial planning in cohesion policy, as it often goes unrecognised when planning regional development.
Jag vill tacka kommissionen för förslagen, och jag stöder förstås förslagen från vår föredragande Sérgio Marques om utvecklingen av dessa regioner inom ramen för en omfattande regionalpolitik.

Más szótárak

English
  • often goes

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.