angol-svéd fordítás erre a szóra: often enough

EN

"often enough" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often enough".

Hasonló fordítások a(z) "often enough" szóra svédül

often határozószó
enough melléknév
enough határozószó

Példamondatok a(z) "often enough" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.
Det kan inte betonas ofta nog, att det är nödvändigt med internationellt samarbete.
EnglishWe cannot repeat often enough that there is no justification whatsoever for terrorism.
Vi kan inte säga ofta nog att det inte finns någon som helst ursäkt för terrorism.
EnglishIt cannot be emphasised often enough how badly organised civil society is in Russia.
Det kan inte ofta nog framhävas hur illa organiserat det civila samhället är i Ryssland.
EnglishIn my view, it is a positive list that cannot be represented often enough by Brussels.
Enligt min mening är det en positiv lista som inte nog ofta kan läggas fram av Bryssel.
EnglishThat is an important observation that cannot be repeated often enough.
Detta är ett viktigt konstaterande som inte kan upprepas tillräckligt många gånger.
EnglishBut when it comes to using infrastructure, the link is often not obvious enough.
I fråga om användning av infrastruktur framträder denna relation ännu så länge ofta otydligt.
EnglishThis problem has been discussed often enough, but little has been done about it.
Vi har diskuterat problemet många gånger, men inte mycket har hänt.
EnglishWe have already done so often enough. Now, perhaps, it is time for Parliament to wake up.
Det har vi redan gjort många gånger, men det är kanske dags att parlamentet vaknar upp.
EnglishEconomic union leads to political union; this has been said often enough.
Den ekonomiska unionen förorsakar den politiska unionen, det har sagts tillräckligt ofta.
EnglishWe cannot repeat often enough that there is no justification for terrorism.
Det kan inte ofta nog sägas att terrorismen inte kan rättfärdigas.
EnglishThat is why this kind of transport is often not taken seriously enough yet.
Därför tas den fortfarande ofta inte på tillräckligt stort allvar.
EnglishCommissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
Herr kommissionsledamot! Ofta räcker det inte att helt enkelt stärka de förebyggande åtgärderna.
EnglishWe cannot simply say that we have discussed it often enough, so we should not need to do so again.
Det är inte så att man kan säga: Vi har talat så ofta om det, måste göra det igen?
EnglishIt cannot be said often enough that the European Union involves pooling our strengths.
I Europeiska unionen kan det inte ofta nog påpekas att det är de samlade krafterna det kommer an på.
EnglishIt cannot be made clear often enough how vulnerable women's rights still are in many countries.
Man kan inte nog ofta påpeka hur sårbara kvinnornas rättigheter fortfarande är i flera länder.
EnglishIt cannot be said often enough, she has done an excellent job.
Det kan inte sägas nog ofta: hon har gjort en utomordentlig insats.
EnglishWe have done so often enough over the past months and even years.
Den har vi talat tillräckligt om de senaste månaderna och åren.
EnglishIt cannot be said often enough.
Men det är faktiskt medlemsländerna som är de största syndarna, det kan inte nog understrykas.
EnglishThey suddenly find themselves with an owner, who they absurdly enough often believe they are indebted to.
De får plötsligt en ägare, till vilken de absurt nog ofta anses ha en skuld att betala av.
EnglishCO2 emissions are on the increase here too; we know that, and we have discussed it often enough.
Hos oss tilltar utsläppen med koldioxid, det vet vi och det har vi tillräckligt ofta diskuterat här.

Más szótárak

English
  • often enough

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.