angol-svéd fordítás erre a szóra: offspring

EN

"offspring" svéd fordítás

EN offspring
volume_up
{főnév}

offspring (és: baby, child, spawn, wean)
volume_up
barn {seml.}
I do not think, however, that there are many offspring of European residents in the Turkish Parliament.
Emellertid tror jag inte att det finns många barn till europeiska medborgare i det turkiska parlamentet.
Would you be in favour of opening up this whole area of challenges to your own offspring?
Skulle ni vara positiva till att öppna hela detta utmanande område för era egna barn och barnbarn?
The number of couples for whom fertilisation by this method is their only chance of having offspring is growing year on year.
Antalet par vars enda chans att få barn är genom denna metod växer för varje år.
offspring (és: descendant, progeny, seed, descendent)
volume_up
avkomma {hímn. és nőn.}
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
Man tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.
Labelling of products from cloned animals and their offspring is the minimum we will settle for.
Märkning av produkter från klonade djur och deras avkomma är vårt minimikrav.
 What traceability measures for cloned animals and their offspring are in place?
 Vilka åtgärder har vidtagits för att spåra klonade djur och deras avkommor?
offspring (és: conclusion, effect, progeny, result)
offspring (és: progeny)
volume_up
produkt {hímn. és nőn.} [átv.]
offspring (és: fruit, fruitage)
volume_up
frukt {hímn. és nőn.}
The Leinen report is, in this respect, very important, as it highlights all the imperfections still present in this offspring that we are bringing to be baptised.
Leinenbetänkandet är i detta hänseende mycket viktigt, eftersom det belyser alla de brister som fortfarande finns i den frukt som vi snart ska skörda.
offspring (és: effort, progeny, work)
volume_up
alster {seml.}
I am delighted because Mr Catania rejected his own offspring this evening.
Det gläder mig att Giusto Catania avvisade sitt eget alster här i kväll.
offspring (és: child, descendant, scion, descendent)
volume_up
ättling {hímn. és nőn.}
offspring
volume_up
avföda {hímn. és nőn.}
offspring
volume_up
ättelägg {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) offspring szóra:

offspring

Példamondatok a(z) "offspring" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere are then problems with disease and with genetics being carried over to those offspring.
Detta medför problem med sjukdomar och med defekta gener som överförs till avkomman.
EnglishThose offspring are bred from clones who have suffered to be born.
Den avkomman har fötts upp från klonade djur som har lidit för att födas.
EnglishHow do you expect their offspring, 2500 years later, not to have lying bred in the bone?
Hur skall sönerna 2 500 år senare kunna undgå att ha lögnen i sig?
EnglishMost importantly, we know that they have a trans-generational affect passed from the mother to the offspring.
Framför allt har vi vetskap om att de påverkar flera generationer, då de överförs från modern till avkomman.
EnglishThe real key here is the banning of offspring.
Den verkliga kärnan här är förbud mot avkomman.
EnglishIn Kyungsang Province its offspring...
EnglishThe Council and the Commission both kept reiterating that a ban on offspring would be in contravention of World Trade Organisation (WTO) rules.
Rådet och kommissionen fortsatte att upprepa att ett förbud mot avkomman skulle strida mot WTO:s bestämmelser.
EnglishFirst the UK had to slaughter offspring, which could otherwise be eligible, of known BSE cases before the scheme could be operational.
Först var britterna tvungna att slakta avkomman till kända BSE-fall, vilken kunde tänkas vara smittad, innan programmet kunde träda i kraft.
English Can the Commission give information as to whether cloned animals or embryos or the offspring of clones have been imported into the EU (and if so, how many)?
 Skulle kommissionen kunna redogöra för om sperma från klonade djur har importerats till EU och, om svaret är ja, i vilken skala?
EnglishIf we want a more humane future for ourselves and for our offspring, we must take action for an environmentally friendly, healthy and sustainable future.
Om vi vill ha en mer mänsklig framtid för oss och för våra ättlingar måste vi vidta åtgärder för en miljövänlig, hälsosam och hållbar framtid.
English'The bans [on] food from cloned animals and [...] food from offspring of clones could be justified on the basis of the consumers' ethical considerations'.
(EN) ”Förbud mot klonade djur och [...] livsmedel från avkomman av klonade djur kan motiveras på grundval av konsumenternas etiska överväganden.”
EnglishInbreeding, when closely related individuals breed, may impose costs to individuals due to the increased risk of expressing deleterious recessive alleles in the offspring.
En stor del av min forskning inom sexuell selektion har kretsat kring hur genetiskt släktskap påverkar partnerval och fortplantning.
EnglishParents are persuaded that a new and better life awaits their offspring in Europe and send them off to live with distant family and friends in order to receive an education.
Barnen skickas därför till avlägsna släktingar och vänner. Tanken är att barnen skall få en utbildning, men i stället tvingas de att arbeta i hemmen.
EnglishThis is an attack on the Hungarian Government for having successfully rescued the country after half a century of bankrupt Communist governments and their political offspring.
Det här är en attack på den ungerska regeringen för att de har lyckats rädda landet efter femtio år av totalt misslyckade kommunistregeringar och deras politiska ättlingar.