angol-svéd fordítás erre a szóra: offside

EN

"offside" svéd fordítás

SV
SV

"offside" angol fordítás

volume_up
offside {hímn. és nőn.}
EN
EN

EN offside
volume_up
{főnév}

1. sportok: "football"

offside
volume_up
offside {hímn. és nőn.} (i fotboll)

2. "traffic", Nagy-Britannia

offside
volume_up
höger sida {csak egyessz.}

3. gépkocsi: "driven on the right", Nagy-Britannia

offside
volume_up
vänster sida {csak egyessz.} (i högertrafik)

Szinonimák (angolul) a(z) offside szóra:

offside
English

Példamondatok a(z) "offside" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAny drifting beyond that limit will inevitably be ruled offside.
Varje avvikelse i syfte att gå längre är helt enkelt olämpligt.
EnglishIndeed, a heavy agreement would have involved Parliament, whereas now, we are to some extent off-side.
En tung överenskommelse skulle ha införlivat parlamentet, medan vi nu i viss utsträckning är utestängda.
EnglishWhat is now before us is a so-called light agreement, an agreement in which, to all intents and purposes, this House is off-side.
När allt kommer omkring krävs inte vårt godkännande, allt vi kan göra är att lämna en rekommendation.
EnglishCompared with other Member States, Italy is, however, still very much offside, because the EU average is about 35 %.
I jämförelse med de andra medlemsstaterna är Italien emellertid fortfarande långt efter, för EU-genomsnittet ligger på ungefär 35 %.
EnglishSecondly, there was the very negative campaign from a certain corner of the opposition which put itself offside.
För det andra förekom det en mycket negativ kampanj från en viss fraktion av oppositionen, vilket ledde till att den spelade ut sig själv.
EnglishSecondly, there was the very negative campaign from a certain corner of the opposition which put itself offside.
. För det andra förekom det en mycket negativ kampanj från en viss fraktion av oppositionen, vilket ledde till att den spelade ut sig själv.
EnglishWhat is now before us is a so-called light agreement, an agreement in which, to all intents and purposes, this House is off-side.
Vad vi nu har framför oss är den så kallade lätta överenskommelsen, en överenskommelse där kammaren i allt väsentligt står vid sidan av.
EnglishBut we can work at it, and that is why what we are debating here at the moment is as important as changes to the offside rule in football.
Vi kan dock arbeta på detta, och därför är de förändrade arbetsregler vi nu diskuterar lika viktiga som ändringar inom fotbollen.
EnglishFurthermore Färgfabriken is a meeting place for lively debates, discussions, seminars and serves as a node for many exciting projects that occur off-side.
Färgfabriken är också en mötesplats för livliga diskussioner och seminarier, och fungerar som en nod för flera spännande projekt som sker utanför byggnaden.
EnglishI think that the question to the Court, as to whether we can conclude international agreements in which both Parliament and the American Congress are placed offside, is a very interesting one indeed.
Vi här i kammaren borde nu också visa att vi vet hur man ställer upp för våra medborgare, och att vi inte godtar att ställas under press från någon.
EnglishI think that the question to the Court, as to whether we can conclude international agreements in which both Parliament and the American Congress are placed offside, is a very interesting one indeed.
Jag tycker att frågan till domstolen om huruvida vi kan ingå internationella överenskommelser där både parlamentet och den amerikanska kongressen ställs utanför, verkligen är intressant.