angol-svéd fordítás erre a szóra: offshore funds

EN

"offshore funds" svéd fordítás

EN offshore funds
volume_up
{többes szám}

1. pénzügy

offshore funds (és: cayman funds)
volume_up
fond med säte i skatteparadis {hímn. és nőn.} [pl.]

Hasonló fordítások a(z) "offshore funds" szóra svédül

offshore melléknév
funds főnév
Swedish
to fund ige
fund főnév

Példamondatok a(z) "offshore funds" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe report urges the Commission to assess the quality of supervision and offshore location of hedge funds.
I betänkandet uppmanas kommissionen att utvärdera kvaliteten på tillsynen och hedgefonders offshorestrukturer.
EnglishI am particularly unhappy that these enormous offshore funds escape our supervision and control.
Jag är särskilt missnöjd över att dessa enorma belopp som placeras i utlandsbaserade fonder undgår vår tillsyn och kontroll.
EnglishBank loans could be strictly limited, in line with the amount of collateral provided by funds domiciled offshore.
Banklån skulle kunna begränsas strikt till den mängd säkerhet som utlandsfonderna själva kan ställa upp med.
EnglishAs Mr Purvis said, in the short term it would be appropriate to find incentives to attract offshore funds onshore.
Precis som John Purvis sade skulle det på kort sikt vara lämpligt att skapa incitament som lockar utlandsbaserade fonder att etablera sig inom EU.
EnglishAs a result there is some concern that less and less sophisticated investors will be tempted to entrust their savings to risky offshore hedge funds by one means or another.
De flesta av dessa är visserligen fullt respektabla, välskötta och välförvaltade, men regleringen är ytterst rudimentär.
EnglishParmalat made use of every trick in the book: front organisations in tax havens, the benefits of special offshore regulations, hedge funds and forged documents and bills.
Parmalat utnyttjade varje knep i regelboken: täckorganisationer i skatteparadis, förmåner av särskilda offshore-bestämmelser, hedgefonder och förfalskade dokument och räkningar.
EnglishAs a result there is some concern that less and less sophisticated investors will be tempted to entrust their savings to risky offshore hedge funds by one means or another.
Det har lett till viss oro för att allt mindre erfarna investerare skall lockas att på ett eller annat sätt överlåta sina besparingar till utlandsbaserade hedgefonder med hög risk.
EnglishI have previously asked about the alleged involvement of the European Union’ s own intelligence resources in the management of slush funds in offshore accounts, and I still await a reply.
Jag har tidigare ställt frågan om den påstådda inblandningen av Europeiska unionens egna underrättelseresurser i förvaltningen av mutfonder på utlandskonton, och jag väntar fortfarande på svar.