angol-svéd fordítás erre a szóra: offal

EN

"offal" svéd fordítás

SV

EN offal
volume_up
{főnév}

1. madártan

offal
volume_up
inkråm {seml.}

Példamondatok a(z) "offal" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor vehicles transporting animal carcasses and offal there is no such exemption.
För fordon som transporterar djurkadaver och slaktavfall finns inte detta undantag.
EnglishThis raises the question of the safe disposal of offal from the meat-processing sector.
Detta väcker frågan om säker hantering av slaktavfall från köttförädlingssektorn.
EnglishHow much offal has accumulated for destruction and how is it being stored?
Hur mycket slaktavfall har anhopats för destruktion, och hur lagras det?
EnglishSuch foods include dried fruits, cereals, chicken, offal, egg white and gum arabic.
Sådana livsmedel omfattar torkad frukt, spannmål, kyckling, inälvsmat, äggvita och gummi arabicum.
EnglishI am pleased that this regulation provides a modern version of obsolete legislation on offal.
Jag är glad att den här förordningen ger oss en modern version av den föråldrade lagstiftningen om slaktavfall.
EnglishIt must at least be made clear that unprocessed offal, waste water, fat and tallow still have to be treated.
Det måste åtminstone klarläggas att slaktavfall som inte förädlas, spillvatten, fett och talg ändå måste behandlas.
EnglishWe cannot afford, in the light of past events, to allow this offal to enter the food chain, no matter what.
Med tanke på tidigare händelser kan vi inte heller längre tillåta oss att på något sätt tillåta djurkropparna i näringskedjan.
EnglishIn the Netherlands, the legislation governing the use of offal in animal feed is already relatively stringent as matters stand.
I Nederländerna är bestämmelserna för användande av animaliskt slaktavfall i djurfoder redan ganska stränga.
EnglishFor the seven other authorised countries, only deboned and matured beef without offal can be exported to the European Union.
För de sju övriga godkända länderna får endast urbenat och färdigskuret nötkött utan inälvor exporteras till EU.
EnglishBut I am not as worried about that as I am, perhaps, about the reports that offal and bonemeal are still being fed to French animals.
Men detta gör mig kanske inte lika oroad som jag blir när jag hör talas om rapporter som säger att man fortfarande utfordrar djuren med slaktavfall och benmjöl i Frankrike.
EnglishIt requests a legislative proposal which authorises processed animal protein from slaughter offal for the production of feed for monogastric animals (pork and poultry).
Där efterlyses ett lagförslag som tillåter bearbetat animaliskt protein från slaktavfall som föda åt enkelmagade djur (svin och fjäderfä).
EnglishIn the framework of the general labelling provisions, however, the Commission is working on a proposal regarding the indication of the meat and offal content of all foodstuffs.
Kommissionen arbetar nu inom ramen för de allmänna märkningsbestämmelserna på ett förslag om innehållsdeklaration för kött och andra slaktbiprodukter för samtliga livsmedel.
EnglishVeterinary medicines leave residues which persist for some time in animals, and are therefore likely to pass into the products destined for human consumption: meat, offal, milk and eggs.
Veterinärmedicinska läkemedel efterlämnar restmängder som finns kvar en viss tid hos djuret och som alltså kan passera den produktion som är avsedd för konsumtion: kött, inälvor, mjölk, ägg.