angol-svéd fordítás erre a szóra: off-side

EN

"off-side" svéd fordítás

SV

EN off-side
volume_up
{főnév}

1. sportok

off-side
volume_up
offside {hímn. és nőn.}

Hasonló fordítások a(z) "off-side" szóra svédül

off melléknév
off határozószó
off prepozíció
side főnév
Swedish
side melléknév
Swedish

Példamondatok a(z) "off-side" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis presents Europe, Commissioner, with a unique opportunity to show off its social side.
Herr kommissionsledamot! Här har EU en unik möjlighet att demonstrera sin sociala sida.
EnglishYou just have somebody off on the side with a hubcap ready to go.
Du behöver bara någon som står lite vid sidan med en navkapsel redo.
EnglishSo as you move vertically away from this surface, the heat falls off. ~~~ As you move side to side, it moves off.
Så när man flyttar sig vertikalt bort från denna ytan, försvinner värmen.
EnglishIndeed, a heavy agreement would have involved Parliament, whereas now, we are to some extent off-side.
En tung överenskommelse skulle ha införlivat parlamentet, medan vi nu i viss utsträckning är utestängda.
EnglishIf you see a comic movie, you go off to the left side.
Om du ser en rolig film, använder du den vänstra sidan.
EnglishWhat is now before us is a so-called light agreement, an agreement in which, to all intents and purposes, this House is off-side.
När allt kommer omkring krävs inte vårt godkännande, allt vi kan göra är att lämna en rekommendation.
EnglishControlling demand takes pressure off the supply side and is crucial to reaching energy independence in Europe.
Genom att kontrollera efterfrågan underlättar man för försörjningssidan, och det behövs för att uppnå energioberoende i EU.
EnglishI assume I can have at least two, which was the time taken off our side to allow the 'catch-the-eye' procedure.
Jag antar att jag får åtminstone två, som ju var den tid som vi på vår sida tog för att tillåta ”catch-the-eye-förfarandet”.
EnglishThe end of the policy of playing off one side against the other has undoubtedly served to strengthen Iran.
I slutändan har den politik som gått ut på att spela ut den ena sidan mot den andra otvivelaktigt bara lett till att Iran stärkts.
EnglishTo put it another way: the disabled must travel along the broad avenues, and not be diverted off into side streets and blind alleys.
Med andra ord: Handikappade skall färdas på breda boulevarder och inte hänvisas till sidogator och återvändsgränder.
EnglishWhat is now before us is a so-called light agreement, an agreement in which, to all intents and purposes, this House is off-side.
Vad vi nu har framför oss är den så kallade lätta överenskommelsen, en överenskommelse där kammaren i allt väsentligt står vid sidan av.
EnglishFurthermore Färgfabriken is a meeting place for lively debates, discussions, seminars and serves as a node for many exciting projects that occur off-side.
Färgfabriken är också en mötesplats för livliga diskussioner och seminarier, och fungerar som en nod för flera spännande projekt som sker utanför byggnaden.
EnglishRight is on your side. Off you go, in the name of God, liberate the planet and show how to make love without losing one's virginity.
Må de rösta för en resolution som säger: kom igen, fortsätt, herr Rumsfeld och kompani, ni har rätt, ut och befria hela världen i Guds namn och visa att man kan älska och ändå vara oskuld.
EnglishI would therefore ask the Council Presidency to ensure that the service is not in a position off to one side, but can integrate itself into the community system, as Mr Barroso has said.
Därför ber jag ordförandeskapet för rådet att se till att denna tjänst inte hamnar vid sidan om, utan kan integreras i gemenskapssystemet, som José Manuel Barroso sade.