angol-svéd fordítás erre a szóra: obsessed

EN

"obsessed" svéd fordítás

SV

EN obsessed
volume_up
{melléknév}

obsessed (és: possessed, gaga)
Overall, I am not obsessed with dates, but I am obsessed with delivery.
På det stora hela är jag inte besatt av datum, men jag är besatt av resultat.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Och han blir besatt av frågan hur man släpper bomber från flygplan.
Firstly, Europe is currently obsessed with its enlargement towards the East and Agenda 2000.
För det första är Europa just nu besatt av utvidgningen mot öst och Agenda 2000.

Szinonimák (angolul) a(z) obsessed szóra:

obsessed

Példamondatok a(z) "obsessed" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI think we are obsessed with getting people to college. ~~~ Certain sorts of college.
Jag tror att vi är besatta med att få in folk på högskola, vissa sorters högskolor.
EnglishBoth were obsessed with their own narrow vision of the unification of their continents.
Båda var besatta av sin egna trångsynta vision om ett enande av sina kontinenter.
EnglishThe rapporteur, in her address, and the Commission seem obsessed with liberalization.
Föredraganden och kommissionen verkar vara besatta av avreglering.
EnglishLet us dwell for a moment on the profound thoughts of those who are obsessed with harmonisation.
Låt oss uppehålla oss en stund vid detta och fundera närmare på vår harmoniseringsmani.
EnglishThis document is obsessed with standardisation and uniformity.
Det finns en besatthet av standardisering och enhetlighet i detta dokument.
EnglishSo, at TED, we've become a little obsessed with this idea of openness.
På TED har vi blivit lite besatta av den här idén om öppenhet.
EnglishHe said the following, he said: "Why are we so obsessed and focused with gross domestic product?
Ha sade följande: Han sa: "Varför är vi så fixerade och fokuserade på bruttonationalprodukten?
EnglishEurope needs more medium-sized countries, not more countries obsessed with the idea that they are large.
Europa behöver fler medelstora länder, inte fler länder som är besatta av idén att de är stora.
EnglishThe ECB is obsessed with one single issue, Parliament is powerless, and the Eurogroup is semi-clandestine.
ECB (Europeiska centralbanken) är monoman, parlamentet kraftlöst och Eurogruppen halvt illegal.
EnglishBut having spent a decade obsessed with its own institutions, the European Union now needs to get back to business.
Men efter att ha ägnat ett årtionde åt de egna institutionerna behöver EU nu återgå till sakfrågorna.
EnglishI do not think we should be obsessed with China.
Jag tror att vi inte skall stirra oss blinda på Kina.
EnglishThese are the people who are obsessed with something.
De här är männsiskor som är besatta av något.
EnglishWhat were they obsessed with in the early '80s?
Vad var de besatta av i början av 80-talet?
EnglishOblivious to the world - self-obsessed.
Att vara världsfrånvänd är att vara självupptagen.
EnglishThe French President and the First Minister seem to be more obsessed with their own political future than with that of Europe.
Frankrikes president och premiärminister tycks vara mer upptagna av sin egen politiska framtid än av Europas.
EnglishIt was the Commission which, obsessed with fiscal harmonisation, imposed the current restrictions on VAT rates.
Det var kommissionen som var fixerad vid harmonisering av direktbeskattning och införde de nuvarande restriktionerna för momssatser.
EnglishSo obsessed with being undervalued
Så upptagen med att vara en stor hjälte.
EnglishYou want to know how obsessed I am.
English. ~~~ (Laughter) People were walking around obsessed.
De kunde inte sluta prata om allt de gjorde 1950, allt de planerade att göra 1950 alla drömmar de ville förverkliga under 1950.
EnglishUltimately, people always see politics more clearly than we do, precisely because they are not obsessed with it on a daily basis.
I slutändan är det alltid folket som förstår politiken tydligare än vi, just därför att de inte uppslukas av den varje dag.