angol-svéd fordítás erre a szóra: obscurantism

EN

"obscurantism" svéd fordítás

EN

obscurantism {főnév}

volume_up
obscurantism
volume_up
obskurantism {hímn. és nőn.}
Our Institution does not believe that this situation of obscurantism should continue.
Vår institution anser inte att denna obskurantism borde få fortsätta.
I find it impossible to believe, Commissioner Patten, that intolerance, obscurantism and misogyny can triumph over reason and human values.
Jag kan omöjligt tro, kommissionär Patten, att intolerans, obskurantism och kvinnohat kan segra över förnuft och mänskliga värden.
My best wishes, then, but please choose the road towards a Europe of freedom and reform and not the one towards counter-reform and obscurantism!
Jag önskar er alltså lycka till, men jag ber er att välja vägen mot ett Europa av frihet och reformer och inte mot motreformer och obskurantism!

Példamondatok a(z) "obscurantism" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBecause the United States said so, or to deliver that country from obscurantism and violence?
Därför att USA sade att vi skulle vara det, eller för att rädda landet undan fundamentalism och våld?
EnglishOn what side of the argument does the obscurantism lie?
I vilket bildningsfientligt landskap har vi då hamnat?
EnglishThis, I am sad to say, echoes the obscurantism of the Middle Ages that our countries also experienced.
Detta för oss olyckligtvis tillbaka till upplysningsfientligheten under medeltiden som även våra länder fick känna av.
EnglishOur Parliament would lose a great deal of credibility if it were to make obscurantism the rule where highly radioactive waste is concerned.
Vi vet att nedgrävning inte är lösningen när det gäller hanteringen av kärnavfall.
EnglishWe must denounce campaigns of disinformation, combat obscurantism, but not abandon any field of action.
Vi måste kritisera desinformationskampanjerna, bekämpa upplysningsfientligheten, men inte överge något handlingsområde.
EnglishOur Parliament would lose a great deal of credibility if it were to make obscurantism the rule where highly radioactive waste is concerned.
Europaparlamentet skulle förlora en hel del trovärdighet om den skulle göra mörkläggning till regel när det gäller högaktivt radioaktivt avfall.
EnglishI would like to denounce the obscurantism of certain conservatives who reject embryo research, despite the fact that it is a source of so much hope.
Jag vill påtala obskurantismen hos vissa konservativa som tillbakavisar forskning om embryon, trots att den är en källa till så mycket hopp.
EnglishThe place itself is symbolic: a school, representing learning, that knowledge that makes possible the fight against obscurantism, against stupidity and savagery.
Själva platsen är symbolisk: en skola, symbolen för inlärning, den kunskap som möjliggör kampen mot mörkrets krafter, mot dumhet och bestialitet.
EnglishSeeing where we have ended up because of technological obscurantism, though, being unable to invent a new generation of customs duties, is heartbreaking, Mr President.
Men, herr talman, det är hjärtskärande att se var vi har hamnat på grund av teknisk bakåtsträvan, och att vi inte kan utveckla en ny generation tullavgifter.
EnglishFurthermore, even exploitation of the credulity of the most fragile elements of the population is expressed commercially, politically, in relation to beliefs, developing all sorts of obscurantism.
Exploateringen av godtrogenheten bland de svagaste i befolkningen sker på det kommersiella, det politiska, och det religiösa planet och möjliggör alla sorters skumraskaffärer.