angol-svéd fordítás erre a szóra: obscenity

EN

"obscenity" svéd fordítás

EN obscenity
volume_up
{főnév}

obscenity (és: bawdiness)
volume_up
obscenitet {hímn. és nőn.}
Obscenity is clearly endangering the benefits of the Internet.
Obscenitet äventyrar helt klart fördelarna med Internet.

Szinonimák (angolul) a(z) obscenity szóra:

obscenity

Példamondatok a(z) "obscenity" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishToday's vote means that this obscenity will continue for another 18 months.
Dagens omröstning innebär att detta anstötliga förfarande kommer att fortsätta ytterligare 18 månader.
EnglishThat wall is an obscenity, it is clear to everyone, I have seen it, I went to see it last Saturday.
Det står klart för alla att muren är avskyvärd. Jag har sett den; jag åkte dit i lördags.
EnglishThe UK Government has vowed to end this obscenity - but to date they have fallen short.
Den brittiska regeringen har lovat att få ett slut på denna oanständiga behandling - men än så länge har de inte lyckats.
EnglishUm, Finch, rudeness and obscenity won't change anything.
Um, Finch, oförskämdhet kommer inte att ändra på något.
EnglishThere is no defence for this obscenity.
Det finns inget försvar för detta vidriga agerande.
EnglishHence the folly of the EU falling into the trap of funding such an obscenity and the foolishness of the President ...
Därför vore det så vansinnigt av EU att låta sig luras att finansiera sådana obsceniteter och talmannens dårskap...
EnglishThis is an obscenity and it must be stopped!
Detta är oanständigt, och det måste stoppas!
EnglishIt is an obscenity that must be stopped.
Det är avskyvärt och måste stoppas.
EnglishWill the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?
Kommer även rådet att fördöma detta motbjudande förhållande och uppmana IRA och Sinn Féin att omedelbart upplösa sitt olagliga arméråd?
EnglishOr are we to imagine that not even Mr Barroso knew what sort of civil and juridical obscenity Guantánamo was then and still is now?
Eller ska vi tro att inte ens José Manuel Barroso kände till vilket slags civil och juridisk vidrighet Guantánamo var då och är än idag?
EnglishBertrand Russell denounced the obscenity of deliberately humiliating a nation, of making people crazy so that a straitjacket would be needed.
Bertrand Russell förkastade det skamliga i att medvetet förödmjuka en nation, att göra folk galna, så att det skulle krävas en tvångströja.