angol-svéd fordítás erre a szóra: obscene

EN

"obscene" svéd fordítás

EN obscene
volume_up
{melléknév}

obscene
volume_up
motbjudande {mn} (oanständig)
You have to admit that there is something obscene about that.
Ni måste erkänna att detta är aningen motbjudande.
Under the CFP's obscene quota system, nearly a million tonnes of fish are discarded dead into the North Sea alone every year.
Enligt GFP:s motbjudande kvotsystem slängs varje år närmare en miljon ton döda fiskar bort bara i Nordsjön.
Such documents exist, but it is obscene to demand them of people who have died and barely escaped with their lives.
Sådana dokument finns, men det är motbjudande att kräva att de ska lämnas av personer som har dött eller med nöd och näppe undkommit med sina liv.
obscene (és: bad, bawdy, blue, broad)
Denna summa är oanständig.
Reducing emissions of greenhouse gases and allowing monopolies to keep making obscene profits are mutually exclusive.
En minskning av utsläppen av växthusgaserna är oförenligt med tillåtna monopol som kan fortsätta att göra oanständiga vinster.
obscene (és: salacious, scatological)
Instead the chance should be given to businesses working in these new technologies to show that they take consumer worries about obscene material seriously.
I stället borde de som arbetar med dessa nya teknologier ges chansen att visa att de tar konsumenters oro över obscent material på allvar.
Animal welfare was perceived by poor countries as a rich person's interest which, to some of them, was almost obscene where we are confronted with starving people.
Djurens välmåga uppfattades av de fattiga länderna som en rik persons intresse och var för några av dem nästan obscent i förhållande till hungrande människor.
obscene

Szinonimák (angolul) a(z) obscene szóra:

obscene

Példamondatok a(z) "obscene" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShame on any Member who proclaims such obscene adulation of men of blood!
Varje ledamot som framför sådant obscent smicker för folk med blod på händerna bör skämmas!
EnglishWe both know that is an obscene bureaucratic loophole that's gonna be closed any goddamn day.
Vi båda vet att det är ett löjligt byråkratisk kryphåI som kommer...... täppas till vilken dag som helst.
EnglishThere is something obscene about confusing the two.
Mitt i denna förvirring finns det någonting mycket anstötligt.
EnglishGiven the level of affluence attained worldwide, it is obscene that many families struggle to get enough to eat.
Med tanke på det välstånd som råder i världen är det oanständigt att många familjer kämpar för att få tillräckligt att äta.
EnglishBy using the most obscene tricks of misinforming and brainwashing our people, it is also violating the rules of war.
Genom att använda sig av de grövsta knepen för att desinformera och hjärntvätta våra folk, kränker det också krigslagarna.
EnglishReducing emissions of greenhouse gases and allowing monopolies to keep making obscene profits are mutually exclusive.
En minskning av utsläppen av växthusgaserna är oförenligt med tillåtna monopol som kan fortsätta att göra oanständiga vinster.
EnglishIt would be obscene to wish to settle the fate of hundreds of thousands of postal workers, millions of service users, in a great rush.
Det vore otillständigt att i all hast vilja avgöra hundratusentals postanställdas och miljoner användares öde.
EnglishThe threat posed to our children by obscene images and the like being posted on the Internet is one that is now widely recognized.
Hotet mot våra barn i form av obscena bilder och liknande som publiceras på Internet är nu ett som är vida erkänt.
EnglishMoreover, the film is pigmented with obscene language, and scenes of explicit sex and violence, a unique case in the festival.
Dessutom är filmen späckad med obscent språk och övertydliga sex- och våldsscener, vilket är någonting unikt på festivalen.
EnglishI find it obscene.
EnglishIt is immoral and obscene that we allow subsidies for growing something that we know will kill and will cost us billions of euros in health care for smokers.
Till sist har vi frågan om bidrag till tobaksodlare, som betalas av våra skattebetalare till odlare i Europeiska unionen.
EnglishGiven their historic responsibility for Haiti's misfortunes, it is obscene for France and the United States to pretend to know what is best.
Med tanke på Frankrikes och USA:s historiska ansvar för Haitis umbäranden är det obscent att dessa länder ska låtsas veta vad som är bäst.
EnglishInstead we have this bizarre situation where the EU and many EU governments try to accommodate every one of Turkey's obscene demands and wishes.
Istället har vi den här bisarra situationen där EU och många regeringar i EU försöker tillfredsställa Turkiets alla oanständiga krav och önskningar.
EnglishInstead the chance should be given to businesses working in these new technologies to show that they take consumer worries about obscene material seriously.
I stället borde de som arbetar med dessa nya teknologier ges chansen att visa att de tar konsumenters oro över obscent material på allvar.
EnglishIf we as politicians do not have the courage to take firm action against obscene material, we are sealing the fate of every future child victim.
Om vi som politiker inte har modet att kraftigt avgränsa smutsspridningen så undertecknar vi egentligen domen för vart och ett av de kommande barnoffren.
EnglishAnimal welfare was perceived by poor countries as a rich person's interest which, to some of them, was almost obscene where we are confronted with starving people.
Djurens välmåga uppfattades av de fattiga länderna som en rik persons intresse och var för några av dem nästan obscent i förhållande till hungrande människor.
EnglishIt is immoral and obscene that we allow subsidies for growing something that we know will kill and will cost us billions of euros in health care for smokers.
Det är omoraliskt och obscent att vi tillåter subventioner för odling av något som vi vet kommer att ta livet av folk och kosta oss miljarder euro i sjukvårdskostnader för rökare.
EnglishSecondly, I cannot be the only one who is increasingly distressed by the amount of often off-colour or even obscene unsolicited email that keeps pouring through the system.
För det andra kan jag inte vara den enda som blir alltmer irriterad över den mängd ovidkommande eller t.o.m. obscena e-post som fortsätter att strömma genom systemet.
EnglishMr President, I should like to ask The British Conservatives, especially Mr Cassidy, during this voting time, to refrain from making obscene gestures to people in the public gallery.
Herr ordförande! Jag skulle vilja be de brittiska konservativa, särskilt Cassidy, att vid denna votering avstå från att göra obscena gester mot folk på den allmänna läktaren.
EnglishWe have also voted against raising duties on non-traditional bananas because it would be obscene to add to duty on bananas from some of the poorest countries in the world.
Vi har också röstat emot en höjning av tullsatserna för de icke-traditionella bananerna, eftersom det skulle vara oanständigt att lägga tull på bananer från några av de fattigaste länderna i världen.