angol-svéd fordítás erre a szóra: oblivion

EN

"oblivion" svéd fordítás

EN oblivion
volume_up
{főnév}

oblivion
oblivion (és: forgetfulness, obliviousness)
volume_up
glömska {hímn. és nőn.}
So there are two options: renegotiation or oblivion.
Så det finns två alternativ: att omförhandla eller låta allt falla i glömska.
—the observance of the date appears to have fallen into oblivion within the institutions themselves;
—Högtidlighållandet av denna dag verkar ha fallit i glömska inom EU-institutionerna.
Is that extraordinary, prolonged political and cultural effort destined to end up in oblivion?
Ska dessa extraordinära och utdragna politiska ansträngningar vara dömda att falla i glömska?

Szinonimák (angolul) a(z) oblivion szóra:

oblivion

Példamondatok a(z) "oblivion" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
De är alltför intressanta att överlåta till glömskans obarmhärtiga och starka händer.
EnglishThe debates in the Netherlands and France have done nothing to consign them to oblivion.
Diskussionerna i Nederländerna och Frankrike har inte på något sätt förpassat dem till glömskan.
EnglishWe never imagined that in crossing the threshold of peace, we would enter the kingdom of oblivion.
Vi trodde inte att vi genom att gå över fredens tröskel skulle komma in i glömskans rike.
EnglishThe Armenian issue cannot be sunk into oblivion as these negotiations become part of history.
Den armeniska frågan får inte glömmas bort när dessa förhandlingar blir en del av vår historia.
EnglishThese values cannot be allowed to sink into oblivion on the pretext of stabilising our relations.
Dessa värden får inte glömmas bort med förevändningen att förbindelserna måste stabiliseras.
EnglishTherefore, I do not believe that the Presidency is trying to neglect Gothenburg or consign it to oblivion.
Denna debatt har visat på behovet av en sammanhängande och konsekvent linje.
EnglishThe technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Vårt gemensamma rop efter bröd för alla hungerdrabbade måste hörsammas.
EnglishThose hopes and dreams must now be consigned to oblivion.
Dessa förhoppningar och drömmar måste nu överlämnas åt glömskan.
EnglishI will end, Madam President, by saying that adopting this amended directive will consign Bolkestein to oblivion.
Till sist, fru talman, vill jag säga att om vi antar detta ändrade direktiv överlämnar vi Bolkestein åt glömskan.
EnglishThe technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Vi har de tekniska, finansiella och ekonomiska medel som behövs för att eliminera hungersnöden och förpassa den till glömskan.
EnglishIf Mr Mittal is successful in his rumoured takeover of Corus/ British Steel, no doubt they will follow MG Rover into Blair-sponsored oblivion.
Den rapport ni lägger fram för oss i dag är därför mycket viktig, kommissionsledamot Rehn.
EnglishI, like every other Member of this House, will make sure that these issues, far from disappearing into oblivion, are, as they must be, followed up.
Jag, precis som alla andra ledamöter i kammaren, kommer att se till att dessa frågor följs upp och att de inte glöms bort.
EnglishIt is important to promote and celebrate the values and achievements of today's citizens, while not allowing our memories of the past to sink into oblivion.
Det är viktigt att främja och framhålla de värderingar och resultat som tillhör dagens medborgare, samtidigt som vi inte får tillåta att våra minnen från det förflutna försvinner.