angol-svéd fordítás erre a szóra: obliterated

EN

"obliterated" svéd fordítás

EN obliterated
volume_up
{melléknév}

obliterated
obliterated

Szinonimák (angolul) a(z) obliterated szóra:

obliterated

Példamondatok a(z) "obliterated" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
På vissa platser sätts skogarna i brand, på andra håll utplånas de eller blir helt enkelt stulna.
EnglishTibet' s culture and identity are being systematically obliterated.
Tibets kultur och identitet löses upp systematiskt.
EnglishTibet's culture and identity are being systematically obliterated.
Tibets kultur och identitet löses upp systematiskt.
EnglishI believe there are circumstances when the question of principles and institutional regulations is obliterated.
Jag tror det är lämpligt att frågan om institutionella principer och regler ställs åt sidan.
EnglishToday I note that Europe has been obliterated, as spectacularly indicated, Mr Marín, by the terseness of your remarks earlier.
I dag kan jag konstatera att Europa är frånvarande, vilket era lakoniska uttalanden på ett uppseendeväckande sätt visar, herr Marín.
EnglishThis woman is slowly dying because the benign tumors in her facial bones have completely obliterated her mouth and her nose so she can't breathe and eat.
Den här kvinnan dör långsamt för att de godartade tumörerna i hennes ansiktsben totalt har utplånat hennes mun och näsa, så hon kan inte andas eller äta.
EnglishHere's a classic example: Rebecca has a benign blood vessel tumor that's growing out through her skull, has obliterated her nose, and she's having difficulty seeing.
Här är ett klassiskt exempel: Rebecca har en godartad blodkärlstumör som växer ut från hennes kranium och har utplånat hennes näsa, och hon har svårt att se.