angol-svéd fordítás erre a szóra: obliged to you

EN

"obliged to you" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obliged to you".

Hasonló fordítások a(z) "obliged to you" szóra svédül

obliged melléknév
to oblige ige
to prepozíció
Swedish
to járulékszó
you névmás

Példamondatok a(z) "obliged to you" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is a development issue and I would be obliged if you would consider it.
Det är en utvecklingsfråga och jag skulle vara tacksam om ni övervägde den.
EnglishI would be much obliged if you, in your reports in mid-May, could refer to this topic.
Jag skulle uppskatta mycket om ni i era rapporter i mitten av maj kunde ta upp denna fråga.
EnglishI would be obliged to you if you could answer this question.
Efter så många debatter och så få framsteg verkar det ha blivit ett dåligt skämt.
EnglishI am much obliged to you, Commissioner Piebalgs, for what you are doing.
Jag vill tacka kommissionsledamot Andris Piebalgs för vad han gör.
EnglishI would be obliged to you if you could answer this question.
Jag skulle vara tacksam om ni kunde svara på denna fråga.
EnglishCommissioner, I am obliged to you for your statement.
Herr kommissionär, jag är mycket tacksam för detta uttalande.
English(DE) Mr President, I am obliged to you for giving me the floor.
(DE) Herr talman! Tack för att ni ger mig ordet.
EnglishI would be obliged to you if, having heard all the Members of this House, you would tell that to Mr Liikanen as well.
Jag vore tacksam om ni också meddelar Liikanen detta, när ni har lyssnat till alla kolleger.
EnglishI would be very obliged if you would look into this.
Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde svara på det.
EnglishI would be obliged if you could say something about this.
Jag vore tacksam om ni kunde säga något om detta.
EnglishI am much obliged to you for the observation that we have to give much more consideration to children’s rights.
Jag är mycket tacksam för ert påpekande att vi måste ägna mycket större uppmärksamhet åt barns rättigheter.
EnglishI would be much obliged to you if you were to give your attention to this matter, which affects the work done in this House.
Jag vore mycket tacksam om ni kunde uppmärksamma detta problem, som påverkar arbetet i kammaren.
EnglishI am much obliged to you for the observation that we have to give much more consideration to children ’ s rights.
Jag är mycket tacksam för ert påpekande att vi måste ägna mycket större uppmärksamhet åt barns rättigheter.
English   I am much obliged to you, Mr Tajani.
   – Herr Tajani! Jag är er mycket tacksam för detta.
EnglishWhen your investigation is complete, we should be obliged if you would set forth your findings in this House.
När ni har avslutat er utredning skulle vi vara tacksamma om ni kunde komma hit till parlamentet och redogöra för resultaten.
EnglishI would be obliged to you if you could.
Jag skulle vara hemskt tacksam för det.
EnglishI should be obliged if you would answer first.
EnglishI would be obliged if you could take note of that.
EnglishWe will be much obliged to you for this.
EnglishGiven that you are in contact with the Greek authorities, I should be obliged if you could tell me if you have any news on this matter.
Eftersom ni har kontakt med de grekiska myndigheterna, skulle jag vilja att ni gav mig några nyheter i den här frågan.

Más szótárak

English
  • obliged to you

Még több a angol-magyar szótárban.