angol-svéd fordítás erre a szóra: obligation to provide information

EN

"obligation to provide information" svéd fordítás

EN obligation to provide information
volume_up
{főnév}

obligation to provide information
volume_up
informationsplikt {hímn. és nőn.}
That contradicts the obligation to provide information imposed on the Council by the Treaty.
Detta står i strid med rådets fördragsenliga informationsplikt.
The obligation to provide information that we impose on others will also apply to us, and we will be subject to the same supervision that we require others to submit to.
Att den informationsplikt som vi ålägger andra även skall gälla för oss, och att den kontroll som vi kräver för andra även skall gälla oss själva.

Hasonló fordítások a(z) "obligation to provide information" szóra svédül

obligation főnév
to prepozíció
Swedish
to járulékszó
to provide ige
information főnév

Példamondatok a(z) "obligation to provide information" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is clear that EU governments are failing in their obligation to provide information to the Commission.
Det är tydligt att EU: s regeringar misslyckas med sin plikt att förse kommissionen med information.
EnglishIt introduces beneficial changes to legislative procedure, parliamentary scrutiny and the obligation to provide information.
Det inför positiva förändringar av lagstiftningsförfarandet, parlamentarisk kontroll och en informationsskyldighet.
EnglishI have already presented a draft regulation in the Committee on Constitutional Affairs as regards this obligation to provide information.
Angående informationsskyldigheten har jag lagt fram ett förslag till förordning i utskottet för konstitutionella frågor.
EnglishBut I also want to refer to the obligation to provide information, to the need to pass documents through to Parliament whenever requested to do so.
Men jag pekar även på informationsskyldigheten: Nödvändigheten av att förete handlingar inför parlamentet om det begärs.
EnglishI am troubled by the provisions concerning the obligation to provide information about the country of origin of products of specific categories.
Jag oroas av bestämmelserna om skyldigheten att tillhandahålla information om ursprungsland för produkter i vissa kategorier.
EnglishMy final comment relates to ensuring that penalties for failing to comply with the obligation to provide information, which I also recommended, are effectively enforced.
I och med den ökade användningen av Internet kanske de inte är medvetna om vilket flygbolag de anvisas till.
EnglishIt is a question of establishing an obligation to provide information and, at the end of the day, a certain degree of liability for the information provided as well.
Det handlar om att uppnå en förpliktelse till information och till sist även ett visst ansvar för informationen.
EnglishFinally, it remains to be seen whether the Council fulfils its obligation to provide information, as it is required to do under this Interinstitutional Agreement.
Slutligen: jag vill se om rådet kommer att följa informationsskyldigheten som också finns i det interinstitutionella avtalet.
EnglishIf the European Parliament is to be able to exercise its right of initiative efficiently, the obligation to provide information also needs to be expanded accordingly.
Om Europaparlamentet ska kunna utöva sin initiativrätt på ett effektivt sätt måste även informationsskyldigheten utökas i motsvarande grad.
EnglishThe Environment Committee has also tabled a number of other amendments, but these should not be contentious either, because they relate primarily to the obligation to provide information.
Ändå har utskottet för miljö lämnat in en rad ändringsförslag som inte heller torde vara kontroversiella då de framför allt gäller informationsplikten.
EnglishI do not believe that the obligation to provide information about energy consumption will interfere in any way with the freedom of expression and the provisions concerning the mass media.
Jag anser inte att skyldigheten att ge information om energikonsumtion kommer att inkräkta på yttrandefriheten och bestämmelserna om massmedierna på något sätt.
EnglishWe have a special obligation to provide information about what is contained in the new Constitutional Treaty, and that is what the amount appropriated from the budget is to be used for.
Vi har en särskild plikt att tillhandahålla information om innehållet i det nya konstitutionella fördraget. De belopp som anslås från budgeten skall användas för detta ändamål.